Krev ombrukskartlegging i tidligfase ved rehabiliterings- og riveprosjekter og sett mål om ombrukt andel  

Å kreve ombrukskartlegging i tidligfase ved rehabiliterings- og riveprosjekter og sette mål om ombrukt andel er strakstiltak 17, som er en del av Eiendomssektorens veikart mot 2050.

Strakstiltaket gjelder for rive- og totalrehabiliteringsprosjekter. 

Hvorfor:  

I Norge rives årlig over 22 000 bygg, samtidig som det bygges mye nytt. Dette gir unødvendig store klimagassutslipp og mye avfall. EU krever at 70 % av alt byggavfall skal materialgjenvinnes innen 2020, noe som er krevende for en utvikler å oppnå. Å transformere eksisterende bygg fremfor å rive er en enklere og mer effektiv måte å gjenbruke materialressurser på. Målet med ombrukskartleggingen må være å få et godt beslutningsgrunnlag i tidligfase med mål om å unngå riving av eksisterende bygningsmasse så langt det lar seg gjøre. Ved totalrehabilitering må målet være å ombruke en høy andel.  

Hvordan:  

  • Gjennomfør ombrukskartlegging for alle rehabiliterings- og riveprosjekter. Veilederen «Ombrukskartlegging og bestilling – slik gjør du det» kan benyttes ved oppstart av prosjektet. Veilederen «Tenk deg om før du river» gir også tips og eksempler på gode rehabiliteringsprosjekter. 
  • Ombruk mest mulig selv, eller selg ombrukbare materialer og produkter.