Krev klimagassregnskap for materialer og sett mål om minst 20 % klimagassreduksjon

Å kreve klimagassregnskap for materialer og sette mål om minst 20 % klimagassreduksjon er strakstiltak nummer 19 for boligutviklere i Eiendomssektorens veikart mot 2050.

Hvordan?

Gjennomfør beregning av klimagassutslipp for materialer for rehabiliterings- og nybyggprosjekter iht. NS 3720 for fasene A1-A3, A4 (transport til byggeplass) og B4. Sett mål om minst 20 % klimagassreduksjon iht. fastsatte verdier og benytt materialer med lave utslipp gjennom hele livsløpet, inkludert produksjon og transport.