Kartlegg om tomten er kategorisert som jord med høy jordbruksverdi eller skogsområde

Å kartlegge om tomten er kategorisert som jord med høy jordbruksverdi eller skogsområde er strakstiltak nummer 17 for boligutviklere i Eiendomssektorens veikart mot 2050.

I taksonomien er det krav om at bygget ikke kan utvikles på jord med høy jordbruksverdi, naturvernområder eller på skogsområder. Utvikle boliger på tidligere utbygget areal, og dersom man må bygge på urørt mark bør man unngå tomter med høy økologisk verdi.