Innfør miljøledelse

Å innføre miljøledelse er strakstiltak nr. 4 i Eiendomssektorens veikart mot 2050.

Innfør miljøledelsessystem på hele porteføljen

Miljøledelse omfatter temaer som vann, avfall, energi. Strakstiltaket gjelder for eksisterende bygningsmasse.

Hvorfor bør miljøledelse innføres?

Bransjen har inntil nylig snakket om energi og energiledelse, men de siste årene har også temaer som avfallsmengder, vannforbruk, innkjøpsoppfølging, transport osv. fått større fokus. Vi har skiftet fokusområde fra energi til miljø.

Det er et stort potensial for å spare energi og ressurser i eksisterende bygg. Det er vist at kartlegging av energibruk kan avdekke enkle tiltak for å spare 10-20 % av energibruken. I tillegg til å være et tiltak for klima og miljø vil dette tiltaket kunne gagne økonomisk. Ved å redusere energibruk og avfallsmengder kan det spares penger på energiutgifter og avfallshåndtering. Systematisk kartlegging og oppfølging gir resultater.

Hvordan innføre miljøledelse for porteføljen?

Det er lurt å gå planmessig til verks for å avdekke hvor miljøforbedringene kan skje, samt i hvilken rekkefølge tiltakene skal gjennomføres.

  1. Kartlegg nåsituasjonen
  2. Sette opp en plan for forbedring av byggene
  3. Måle, og ha kontinuerlig forbedring

Hvis bygget eller porteføljen er miljøfyrtårnsertifisert, innebærer det at man må jobbe systematisk med miljøtiltak. Miljøfyrtårn innebærer å jobbe helhetlig med miljøledelse.

BREEAM In-Use (BIU) er et verktøy for å måle, forbedre og dokumentere miljøprestasjoner og helsefremmende kvaliteter i eksisterende bygg. BIU kan benyttes på alle typer næringsbygg og boliger.

Lær mer

  • Veileder i avfallshåndtering har som hensikt å vise at de fleste bedrifter er i stand til å redusere mengden og øke andelen sortert avfall ved hjelp av enkle tiltak. Målgruppe for veilederen er driftsorganisasjonen.
  • Inspirasjon til hvilke nøkkeltall man bør innhente for å kartlegge nåsituasjonen finnes i rapporten «Mal for miljørapportering»
  • Sjekk ut frokostmøte om grønn drift
  • For å heve kompetansen på BREEAM In-Use, anbefales det å ta innføringskurs