Ha energiattest for yrkesbygg over 1000 kvm og legg en plan for oppgradering av bygg porteføljen til høyere energikarakter

Å ha energiattest for yrkesbygg over 1000 kvm og legg en plan for oppgradering av bygg porteføljen til høyere energikarakter er strakstiltak 15, som er en del av Eiendomssektorens veikart mot 2050.

Strakstiltaket gjelder for eksisterende bygg i drift.

Hvorfor:

40 % av all energibruk går til drift av bygg. NVE anslår potensialet for energieffektivisering i Norge på opp mot 13 TWh. Dette tilsvarer 10 % av Norges strømforbruk. Potensialet fordeler seg med ca 3 TWh i småhus, opp mot 1 TWh i blokker, og 9 TWh i næringsbygg. Energieffektivisering av bygg bidrar til å frigjøre elektrisitet til andre formål og er med på å redusere Norges samlede klimagassutslipp. Energioppgradering av bygningsmassen vil også gi lavere driftsutgifter i form av lavere energikostnader. I taksonomiens (EUs klassifiseringssystem for bærekraftig finans) målpakke 1 «begrense klimaendringer» er et eksisterende bygg grønt dersom det har energikarakter A, eller er blant de 15 % beste i landet.