Gjør en klimarisikovurdering og gjennomfør nødvendige tiltak

Å gjøre en klimarisikovurdering og gjennomføre nødvendige tiltak er strakstiltak nummer elleve for boligutviklere i Eiendomssektorens veikart mot 2050.

Klimarisiko handler både om de fysiske konsekvensene av klimaendringer (fysisk klimarisiko) og hva overgangen til et samfunn med netto null utslipp vil innebære (såkalt overgangsrisiko).

Hvordan?

Fysisk klimarisikovurdering bør være del av økonomiske risikoanalyser, og bør gjøres i samsvar med EUs taksonomikrav. Videre må nødvendige klimatilpasningstiltak gjennomføres. Det innebærer at tomten og bygget blant annet må være robust mot ekstremnedbør, flom og forventede økte temperaturer.