Etterspør ombruksmaterialer 

Å etterspørre ombruksmaterialer er strakstiltak 16, som er en del av Eiendomssektorens veikart mot 2050.

Strakstiltaket gjelder for nybygg- og totalrehabiliteringsprosjekter. 

Hvorfor:  

Byggebransjen står for omtrent 40 % av den samlede årlige materialbruken, og bygg bidrar til 16 % av de samlede klimagassutslippene i Norge. De står også for 25 % av avfallet. Ved å ombruke materialer og elementer i nybygg- og totalrehabiliteringsprosjekter reduseres uttak av nye ressurser, generering av avfall og klimagassutslipp i prosjektet.  

Hvordan:  

Etterspør ombruksmaterialer, enten fra andre prosjekter internt i organisasjonen, eller eksterne ombruksmaterialer. Ombruksmarkedet er i en rivende utvikling, og det er mange aktører som etablerer seg i markedet for bidra med digital ombrukskartlegging, markedsplasser og ressurssentraler.  

Lær mer: 

  • BREEAM-NOR 3.0 som kommer i februar 2022, vil premiere ombruk og emnene Mat 06 og Mat 07 kan brukes som inspirasjon. 
  • FutureBuilts kriterier for sirkulære bygg v. 2.0 datert 16.03.2020 er delt inn i fem temaer som reflekterer prinsipper for god ressursbruk i ulike faser i et byggs levetid: https://www.futurebuilt.no/FutureBuilt-kvalitetskriterier