Etterspør innovasjon

Å etterspørre innovative løsninger er strakstiltak nr. 6 i Eiendomssektorens veikart mot 2050.

Hvorfor?

Mål om en mer bærekraftig byggenæring krever nytenking og innovasjon. For å kunne velge materialer og andre produkter/løsninger som er i tråd med miljø- og bærekraftambisjonene, kan det være nødvendig å avvike fra de tradisjonelle løsningene. Byggebransjen er tradisjonelt konservativ og du får det du bestiller, derfor er det viktig å bruke innkjøpsmakten til å etterspørre innovative løsninger som vil utfordre både en selv og andre aktører. 

Hvordan?

  1. Start med strategien deres. Hvilke deler av deres strategi kan ha nytte av at dere tenker nytt og er innovative? 
    • Bruk gjerne «Kvalitetsrosen» som hjelpemiddel for å synliggjøre hvilke kvalitetsprinsipper dere setter på selskaps- eller prosjektnivå.
  2. Beskriv tydelig hvor og hvordan innovasjon/nytenking er ønskelig i prosjektbeskrivelser/bestillinger. Fjern setningen «Det skal velges velprøvde tradisjonelle løsninger» i bestilling for de relevante delene av bestillingen. 
  3. Arranger oppstartsworkshop hvor dere gjennomgår kvalitetsmål og ambisjonene for deres prosjekt, og på hvilke områder dere kunne tenke dere å gå utenfor normen. 
    • Bruk gjerne «Kvalitetsrosen» og resultater fra punkt 1 for å hjelpe prosjektgruppen å forstå og videreutvikle de overordnede bærekraftmålsettingene. 
  4. Sett av midler og tid til utprøvning av nye løsninger i tråd med ambisjonene. 
  5. Avslutt samarbeidet med aktører som ikke ønsker å tenke nytt og innovere sammen med dere.