Etterspør innovasjon

Å etterspørre innovative løsninger er strakstiltak nr. 6 i Eiendomssektorens veikart mot 2050.

Hvorfor?

Byggebransjen er tradisjonelt konservativ og du får det du bestiller, derfor er det viktig å bruke innkjøpsmakten til å etterspørre innovative løsninger fra hele næringskjeden.

Hvordan?

  • Fjerne setningen ”Det skal velges velprøvde tradisjonelle løsninger ” i bestilling
  • Arranger oppstartsworkshop hvor dere signaliserer positiv holdning til innovasjon
  • Sett av midler til utprøvning
  • Avslutt samarbeidet med de som ikke tør og vil

Frokostmøteserien De 10 strakstiltakene

Som hjelp og inspirasjon til å gjennomføre tiltakene i Veikartet mot 2050 arrangerer Grønn Byggallianse frokostmøter om hvert av tiltakene. Møtene blir strømmet direkte, og opptaket blir lagret her etter at møtet er avholdt. Dato og klokkeslett for møtene publiseres her på dev.byggalliansen.inbusinessclients.no.