Etterspør innovasjon

Å etterspørre innovasjon er strakstiltak nummer fire for boligutviklere i Eiendomssektorens veikart mot 2050.

 Hvorfor? 

Byggebransjen er tradisjonelt konservativ og du får det du bestiller, derfor er det viktig å bruke innkjøpsmakten til å etterspørre innovative løsninger fra hele næringskjeden. 

Hvordan? 

  • Fjerne setningen ”Det skal velges velprøvde tradisjonelle løsninger ” i bestilling 
  • Arranger oppstartsworkshop hvor dere signaliserer positiv holdning til innovasjon 
  • Sett av midler til utprøvning 
  • Avslutt samarbeidet med de som ikke tør og vil