Etterspør fossilfri byggeplass

Strakstiltaket gjelder for alle byggeprosjekter.

Vi bruker samme definisjon som Miljødirektoratet: Fossilfri byggeplass gir null utslipp av fossil CO2 på byggeplass. Anleggsmaskiner går på biodrivstoff, strøm eller hydrogen i stedet for diesel. Byggvarme og byggtørk bruker fjernvarme, elektrisitet eller bioenergi i stedet for diesel eller propan.

Hvorfor?

Utslipp fra bygg- og anleggsplasser må ned. Utslippene fra bygge- og anleggsplassene i Oslo alene (2018-tall) er på ca. 200 000 tonn CO2- ekvivalenter.

Byggeplasser står for store utslipp fra fossilt brennstoff som diesel og propan. I 2022 blir det forbud mot bruk av mineralolje til byggvarme – og tørk.

Hvordan?

  1. Sett mål om utslippsreduksjon i byggefase tidlig i prosjektet og ha det med i beskrivelsene som omhandler prosjektets miljøambisjon.
  2. Bestill fra entreprenøren en plan for reduksjon av utslipp fra byggeaktivitet. Dette kan for eksempel inkludere plan for logistikk, reduksjon av tomgangskjøring og bruk av utslippsfrie maskiner.
  3. Krev fossilfri byggeplass. Vær tydelig og tidlig i din bestilling. Vær bevisst om du etterspør eller krever, og hvor du setter systemgrensen. Vær også bevisst at kravstiller bør ha formening om type biodrivstoff som skal benyttes. Få tips til hvordan stille krav til leverandørene ved å lese veilederne «Veileder utslippsfrie byggeplasser» og «Erfaringskartlegging av krav til fossilfrie byggeplasser». Les også tips fra entreprenører med erfaring:
  4. Etterspør utslippsfri byggeplass. Målet bør være å fase inn nullutslippsteknologi og biogass på byggeplasser. Tilgang på utslippsfrie anleggsmaskiner endres raskt, og i noen regioner er markedet modent for å etterspørre utslippsfrie løsninger. Vær da oppmerksom på at et suksesskriterium er å planlegge med tilstrekkelig byggestrøm. Enova gir økonomisk støtte til innkjøp av anleggsmaskiner som går på elektrisitet, hydrogen eller biogass. Les Bymiljøetatens erfaring med elektriske anleggsmaskiner.

Lær mer

Nyttig informasjon:

Veiledere:

Frokostmøte: