Etterspør fossilfri byggeplass 

Å etterspørre fossilfri byggeplass er strakstiltak nummer åtte for boligutviklere i Eiendomssektorens veikart mot 2050. Vi bruker samme definisjon som miljødirektoratet: Fossilfri byggeplass gir null utslipp av fossil CO2 på byggeplass. Anleggsmaskiner går på biodrivstoff, strøm eller hydrogen i stedet for diesel. Byggvarme og byggtørk bruker fjernvarme, elektrisitet eller bioenergi i stedet for diesel eller propan.  

Hvorfor? 

Utslipp fra bygg- og anleggsplasser må ned. Byggeplasser står for store utslipp fra fossilt brennstoff som diesel og propan. Selv om det i 2022 ble det forbud mot bruk av mineralolje til byggvarme – og tørk, er det fortsatt en vei å gå for å minimere utslippene fra norske byggeplasser. Fossilfrie byggeplasser er et skritt på veien mot en bærekraftig byggenæring.   

Hvordan? 

  1. Sett mål om utslippsreduksjon i byggefase tidlig i prosjektet og ha det med i beskrivelsene som omhandler prosjektets miljøambisjon.  
  2. Bestill en plan fra entreprenøren for reduksjon av utslipp fra byggeaktivitet. Dette kan for eksempel inkludere plan for logistikk, reduksjon av tomgangskjøring og bruk av utslippsfrie maskiner.   
  3. Krev fossilfri byggeplass. Vær tydelig og tidlig i din bestilling. Vær bevisst om du etterspør eller krever, og hvor du setter systemgrensen. Vær også bevisst at kravstiller bør ha formening om type biodrivstoff som skal benyttes. Få tips til hvordan stille krav til leverandørene ved å lese veilederne «Veileder utslippsfrie byggeplasser» og «Erfaringskartlegging av krav til fossilfrie byggeplasser».    Les også tips fra to entreprenører med erfaring:  
    1. AF-gruppen: Trenger fossilfri byggeplass å være dyrere? 
    2. Veidekke: Fossilfri løsning 
  4. Etterspør utslippsfri byggeplass. Målet bør være å fase inn nullutslippsteknologi på byggeplasser. Tilgang på utslippsfrie anleggsmaskiner endres raskt, og i noen regioner er markedet modent for å etterspørre utslippsfrie løsninger. Vær da oppmerksom på at et suksesskriterium er å planlegge med tilstrekkelig byggestrøm. Enova gir økonomisk støtte til innkjøp av anleggsmaskiner som går på elektrisitet, hydrogen eller biogass. Les Bymiljøetatens erfaring med elektriske anleggsmaskiner.  

Lær mer

Nyttig informasjon:  

Veiledere:  

Frokostmøte: