Etterspør fleksible og arealeffektive løsninger 

Å etterspørre fleksible og arealeffektive løsninger er strakstiltak nummer seks for boligutviklere i Eiendomssektorens veikart mot 2050.

Hvorfor? 

Byggebransjen står for omtrent 40 % av den samlede årlige materialbruken, og bygg bidrar til 16 % av de samlede klimagassutslippene i Norge. Produksjon og transport av materialer er blant de største kildene til klimagassutslipp fra bygg og eiendom. Bygg står også for 25 % av avfallet. En viktig del av løsningen er derfor å ombruke mer. Som følge av endringer i markedet, ny teknologi og endrede bruksmønster vil det oppstå behovsendringer for bygg. Ved å designe bygget med høy generalitet, fleksibelt og med mulighet for arealeffektive løsninger som for eksempel fellesarealer, vil behovet for arealer, nybygg og riving reduseres og det spares både penger og store miljøbelastninger. 

Hvordan? 

  1. Legg til rette for at bygget kan endres uten stor utskifting av materialer eller endring av tekniske systemer (fleksibilitet).  I «Veileder for bærekraftige leiearealer» er funksjonskravene under kravsområde «5. Sirkulære bygg og komponenter» gode indikatorer for hva det bør fokuseres på. 

Lær mer