Etterspør biologisk mangfold og bruk stedegne arter

Å etterspørre biologisk mangfold og bruk stedegne arter er strakstiltak nummer tolv for boligutviklere i Eiendomssektorens veikart mot 2050.

Biologisk mangfold og stedegne arter er viktig for å opprettholde og styrke lokalt dyre- og planteliv. Bevare, opparbeide og utvide blågrønne elementer og korridorer, og sikre en sammenhengende blågrønn struktur med økt biologisk mangfold.

Hvordan?

Benytt fagekspertise, for eksempel økolog, i arbeidet. Et verktøy som kan benyttes er tiltakshierarkiet fra BREEAM-NOR v6.0 under planlegging og prosjektering som sikrer biologisk mangfold.