Veileder for klimagassreduksjoner: Formålsbygg

Veilederen omhandler klimagassutslipp fra materialer, og er tilpasset formålsbygg. Veilederen er utviklet i samarbeid med EBA og Norsk Eiendom.

Last ned publikasjonen her: