Riktig med en gang

Tips som kan bistå prosessen med å sikre kvaliteten på tekniske systemer og å få det «riktig med en gang».

Feil og mangler i tekniske installasjoner forekommer for ofte i både nye og rehabiliterte næringsbygg. Årsakene skyldes flere forhold; feil og mangler i planlegging og prosjektering, feil og mangler i utførelsen og feil og mangler i krav til dokumentasjon og funksjonstester. Det er ikke akseptabelt at byggherre og leietaker må leve med et bygg med dårlig innemiljø, unødvendig høyt energiforbruk eller ha store merkostnader med oppretting.

Det finnes mange gode verktøy og standarder som kan bidra til gode byggeprosjekter og tekniske løsninger med færre feil, men de synes ikke å være tilstrekkelig i bruk.

Grønn Byggallianse og Integra ønsker å bidra til forbedring. En arbeidsgruppe bestående av representanter fra byggherre, prosjektledelse, rådgivning, prosjektering og teknisk entreprenør har gitt innspill til dette tipsheftet. Målet med tipsheftet er å sammenfatte tips som kan bistå prosessen med å sikre kvaliteten på tekniske systemer og å få det «riktig med en gang».

Last ned publikasjonen her: