Notat: Paris Proof bygg og Paris Proof BREEAM

Hvordan sikre at byggeprosjektet ditt oppfyller Parisavtalen?

I dette notatet vises det hvilke kriterier i BREEAM-NOR 2016 som bidrar til å nå Parisavtalen. NB! Notatet gjelder kun BREEAM-NOR 2016. I den nye BREEAM-NOR v6.0 er klimakravene i Parisavtalen i større grad lagt inn som minstekrav. 

Byggenæringen må jobbe godt med tiltak for å redusere klimagassutslipp og forberede for klimaendringer. BREEAM-NOR 2016 har en rekke tiltak for dette og belønner de prosjektene som jobber systematisk med klima godt. Én av utfordringene har vært at dette ikke er minstekrav for alle sertifiseringsnivåer. Dette notatet viser hvilke kriterier i BREEAM-NOR 2016 som bør tas inn dersom prosjektet skal bidra til at Parisavtalen oppnås.

Last ned publikasjonen her: