Miljørapportering for eiendomssektoren

Veilederen «Miljørapportering for eiendomssektoren» gir tips til hvordan komme i gang med bærekraftrapportering på dine bygg.

I dag stilles det lovkrav til selskapers rapportering om samfunnsansvar og bærekraft. Disse kravene vil skjerpes ytterligere som følge av EUs taksonomi og en ny rapporteringslov er ventet våren 2022.

Hensikten med veilederen er å rydde i jungelen og gi tips og veiledning til hvordan eiendomsselskaper kan komme i gang med miljørapportering.

Veilederen «Miljørapportering for eiendomssektoren» (PDF) går gjennom gjeldende og kommende lovkrav for bærekraftrapportering, samt uformelle markedskrav. Fokuset i veilderen er på de miljømessige forhold og krav knyttet til dette i bærekraftrapportering.

Veilederen går gjennom noen av de mest vesentlige miljøtemaene for eiendomssektoren og foreslår et sett med anbefalte KPIer innenfor disse områdene. Målet er at det anbefalte KPI-settet både kan gi nyttig veiledning til enkeltaktører, forenkle arbeidet med bærekraftrapportering, samt bidra til økt standardisering av rapportering i eiendomssektoren.

Last ned veilederen her. 

Last ned publikasjonen her: