Materialveileder

Hvordan jobbe godt med materialvalg i BREEAM-NOR prosjekter?

Hvordan jobbe godt med materialvalg i BREEAM-NOR-prosjekter?

Å jobbe med materialer i prosjekt er utfordrende. Kunnskap, metodikk og ikke minst ulike typer materialer til forskjellige formål og med forskjellige egenskaper, gjør det til tider komplisert å få oversikt og kunne velge rett. Denne veilederen skal bidra til at man forstår helheten og øker bevisstheten om materialers betydning på miljøet, og i hele verdikjeden.

Miljøvennlig materialvalg er svært viktig for å kunne bygge miljøvennlige bygg. Byggsektoren bruker 40% av alle materialressurser i samfunnet og byggprosjekter vil ha stor påvirkning ved å stille krav til materialer uten giftstoffer, med lave klimagassutslipp og basert på og tilrettelagt for materialgjenvinning.

Denne veilederen er laget som hjelp til å forstå materialkrav i BREEAM-NOR prosjekter, slik at flere vil øke forståelsen av hvordan man kan jobbe med dette  temaet. Økt forståelse og kunnskap om materialer i BREEAM-NOR, vil øke muligheten for riktigere og bedre materialvalg og føre til at det ikke blir dyrere å stille miljøkrav til materialer i byggeprosjekter.

Last ned publikasjonen her: