Merverdien av grønne bygg

Merverdien av grønne bygg er et resultat av svært mange faktorer, og vil aldri kunne presenteres som en samlet tallverdi eller en samlet relativ økning i forhold til et «brunt bygg».

Merverdien av grønne bygg er et resultat av svært mange faktorer, og vil aldri kunne presenteres som en samlet tallverdi eller en samlet relativ økning i forhold til et «brunt bygg». Et slikt arbeid vil derfor dreie seg om å sannsynliggjøre hvordan viktige bærekraftsindikatorer skaper verdi og – ikke minst – hvordan et grønt bygg minsker risiko for tap.

Denne rapporten oppsummerer arbeid i FoU-prosjektet «Merverdien av grønne bygg». Prosjektet har pågått siden november 2015, og er finansiert av Høgskolen i Østfold og av byggeiere gjennom bidrag fra Grønn Byggallianse. Rapporten har som intensjon å gi et helhetlig bilde av det arbeidet som er gjort.

Formidling av resultater har i hovedsak vært gjort gjennom foredrag og temamøter. Disse har vært rettet mot deltema i prosjektet. Se for eksempel frokostmøtet «Merverdien av grønne bygg».

På vei mot et nullutslippssamfunn  basert på sirkulærøkonomi vil rammebetingelsene for å vurdere verdi være i kontinuerlig endring. Derfor vil arbeidet vi har gjort i dette prosjektet være et øyeblikksbilde og utgjøre en systematikk for å fortsette å følge næringens transformasjon mot 2050.

Les også fagartikkelen:Du har valget: Grønn merverdi eller stranded assets?

Pressemelding: Grønne bygg vil bli stadig mer lønnsomme

Illustrasjonsfoto: Arkivenes hus. Foto: Sindre Ellingsen.

Last ned publikasjonen her: