Handlingsplan anlegg 2023

Fra 2023 inkluderer Grønn Byggallianse anleggsektoren i sitt arbeid. Les handlingsplanen her

Anleggsektoren står for betydelige klimagassutslipp, med omtrent 8,4 millioner tonn CO2 per år. Over halvparten av utslippene kommer fra transport, masseforflytning og bruk av betong. Vi står ikke bare i en klimakrise, men også i en naturkrise. Hvor infrastrukturprosjekter lokaliseres og hvilken utforming de får, avgjør hvor stor naturpåvirkning blir. Økt vektlegging av bærekraftshensyn vil føre til redusert press på natur og tap av arter. Fra 2023 inkluderer derfor Grønn Byggallianse anleggsektoren i sitt arbeid.

Les handlingsplanen for anlegg her

Last ned publikasjonen her: