Grunnlagsdokument – Drift av bygninger: Mal for miljørapportering

Dette grunnlagsdokumentet for måling og rapportering skal legge til rette for at nøkkeltall blir entydige, kan aggregeres og sammenlignes.

Nasjonale og internasjonale miljømål for energibruk, CO2-utslipp og lukking av materialkretsløp, er ambisiøse. Samtidig erkjenner både EU, norske myndigheter og norske byggeiere at vi vet alt for lite om byggenes ytelse innen alle sentrale miljøområder. Det haster med en strategi for hvordan vi skal kartlegge hvor vi står, og hvordan vi skal måle at utviklingen går i retning og med riktig hastighet.

Grønn Byggallianse har derfor utarbeidet et grunnlagsdokument for måling og rapportering av nøkkeltall. Grunnlagsdokumentet skal ikke legge føringer for hvordan eiere samler inn data, men er et forslag som kan legge til rette for at nøkkeltall er entydige, kan aggregeres og kan sammenlignes.

Last ned grunnlagsdokumentet nederst på siden.

Last ned publikasjonen her: