Miljøavtalen

Dette er en mal for en avtale mellom utleier og leietaker for å oppnå miljømessig forbedring av bygget/lokalene i leieperioden.

Den nye Miljøavtalen (2015) erstatter Grønne leieavtaler.

Dette er en mal for en avtale mellom utleier og leietaker for å oppnå miljømessig forbedring av bygget/lokalene i leieperioden.

Den er utviklet av Norsk Eiendom i samarbeid med Grønn Byggallianse, Forum for Næringsmeglere, Norges Eiendomsmeglerforbund og Bellona. FøyenTorkildsen og BAHR har stått for de juridiske vurderingene.

Last ned publikasjonen her: