BREEAM-NOR v. 6.0 i totalentreprisekontrakter

«BREEAM-NOR i totalentreprisekontrakter» er en praktisk veileder med kontraktsutkast for å implementere BREEAM-NOR v6.0. i kontraktsarbeidet. Den kan også benyttes for BREEAM-NOR v6.1.

Et godt BREEAM-prosjekt avhenger av riktig bestilling, prosjektstyring og implementering av BREEAM-NOR i alle fasene av prosjektet. For å sikre at avtalte miljøkvaliteter oppnås, er det et mål for Grønn Byggallianse at både byggherrer og entreprenører i større utstrekning implementerer BREEAM-NOR v. 6.0 i kontraktsarbeidet.

Veilederen kan også benyttes for BREEAM-NOR v6.1.

Grønn Byggallianse og advokatfirmaet Arntzen de Besche har derfor utarbeidet denne veilederen med forslag til bestemmelser som byggherre og entreprenør kan bruke i sine totalentreprisekontrakter. Klikk på denne linken for å laste ned vårt kontraktsutkast for BREEAM-NOR i totalentrepriser (Word-fil).

God lesning og lykke til med ditt neste BREEAM-prosjekt!

Last ned publikasjonen her: