BREEAM-NOR 2016 i totalentreprisekontrakter

«BREEAM-NOR i totalentreprisekontrakter» er en praktisk veileder med kontraktutkast for å implementere BREEAM-NOR i kontraktsarbeidet.

Et godt BREEAM-prosjekt avhenger av riktig bestilling, prosjektstyring og implementering av BREEAM-NOR i alle fasene av prosjektet. For å sikre at avtalte miljøkvaliteter oppnås, er det et mål for Grønn Byggallianse at både byggherrer og entreprenører i større utstrekning implementerer BREEAM-NOR i kontraktsarbeidet.

Grønn Byggallianse og advokatfirmaet Arntzen de Besche har derfor utarbeidet denne veilederen med forslag til bestemmelser som byggherre og entreprenør kan bruke i sine totalentreprisekontrakter. Klikk på denne linken for å laste ned vårt kontraktsutkast for BREEAM-NOR i totalentrepriser (Word-fil).

God lesning og lykke til med ditt neste BREEAM-prosjekt!

Last ned publikasjonen her: