Kunnskapspakke for bærekraftig kontorleie

Et bærekraftig bygg skal være bra for både helsa, miljøet og lommeboka. Å vite hvilke krav det innebærer ved leie av kontorer kan være krevende. Denne kunnskapspakken hjelper næringsmegler, utleier og leietaker å stille de riktige kravene.

Kunnskapspakken består av:

I veilederen finner du blant annet faglige råd om hvilke kvaliteter vi mener et bærekraftig kontorareal bør ha, i tråd med Bygg21s 10 kvalitetsprinsipper. Du finner også en rekke eksempler på bygg med gode kvaliteter.

I vedlegget med funksjons- og dokumentasjonskrav finner du spesifikke tekster du kan klippe ut og bruke direkte i en skreddersydd kravspesifikasjon, samt kostnadsvurdering for ulike kravsnivåer. Her er også funksjonskrav satt i sammenheng med BREEAM-krav, slik at kravene blir forenlige.

I standard kravspesifikasjon har vi satt sammen et sett med funksjons- og dokumentasjonskrav som et minimumsnivå. Dette dokumentet er ment som en hjelp i søkeprosesser uten megler, oftest for små leiearealer.

Hvorfor en kunnskapspakke for bærekraftig kontorleie?

Bygg- og eiendomssektoren står bak store klimagassutslipp. Vi når ikke klimamål uten å stille krav til både eksisterende og nye bygg.

Leietakere og meglere kan gjøre en stor forskjell ved å se etter attraktive lokaler med minst mulig utrivning av eksisterende fast inventar, gulvbelegg, lettvegger og tekniske anlegg, og etterspørre miljøsertifiserte bygg.

Kunnskapspakken inneholder verktøy og kunnskap for å få det til i praksis.

Om kunnskapspakken

Pakken er utviklet av Grønn Byggallianse i samarbeid med Enova. Prosjektet har hatt en referansegruppe med deltakere fra innleiemeglere, Norsk Eiendom, Forum for Næringsmeglere og Digitaliseringsdirektoratet, som har bistått med verdifulle råd under utviklingen.

Kurs for byggeiere og næringsmeglere om gode leieprosesser kommer. Følg med i kurskalenderen eller få beskjed når kurset er klart via vårt nyhetsbrev.