Workplace-Oo

 

Workplace Oo ligger sentralt plassert i området Storo / Nydalen i Oslo. Det er et kontorbygg på hele 24 000 kvm fordelt på åtte etasjer (inkludert underetasje)  og fokus for prosjektet har vært gode løsninger for lavt energibruk. Workplace Oo er sertifisert BREEAM-NOR Excellent. 

Skanska Commercial Development Norway er utvikler og byggherre for prosjektet. Totalentreprenør for Workplace Oo var Skanska Norge, arkitekt var Jostein Rønsen arkitekter. Eiendommen eies av DNB Scandinavian Property Fund og forvaltes av DNB Næringseiendom AS.

Miljøvennlig og fleksibelt

Med en fleksibel planløsning, god takhøyde og store vindusflater har Workplace Oo lagt til rette for at leietakere kan tilpasse lokalene slik de selv ønsker. Dette har vært et fokus for utbygger i tillegg til det miljøvennlige perspektivet som hele tiden har ligget til grunn. For Skanska er det viktig å utvikle bygninger som imøtekommer leietakerens behov samtidig som mulighetene for fremtidens generasjoner ikke skal begrenses. I produksjonen av kontorbygg legges det for eksempel mye vekt på å unngå bruk av kjemikalier som er skadelig for mennesker og miljøet.

BREEAM-NOR Excellent

Workplace Oo er et kontorbygg med sterk miljøprofil og fokus på lavt energibruk. Dette sikres gjennom gode løsninger og bærekraftige tiltak på områdene energi, inneklima, vann, materialer, avfall, transport og sikkerhet. Alt dette er ivaretatt under produksjonen av Workplace Oo, som har blitt sertifisert BREEAM-NOR Excellent.

Bærekraftige løsninger i prosjektet

  • Fleksibilitet: gjennomgående fokus på fleksible løsninger og fleksibel bruk av arealer. Fokusert på spesielt fleksibelt teknisk grid som tilrettelegger for mindre omfattende ombygging og materialbruk ved fremtidige endringer av planløsning. 

Tilrettelagt for syklende: Her er det egen sykkelparkering med inngang fra 1. etasje med mulighet for sykkelvask og sykkelreparasjon, samt gode garderobe- og dusjfasiliteter med tørkemuligheter. 

Ladestasjon for elbiler: Kontorbygget har parkering med ladestasjon for elbiler 

– Grønne lunger og tilgjengelighet: I det tilhørende parkanlegget bak bygget kan du benytte treningsfasiliteter eller lade batteriene i nærliggende grønne områder. Her er det etablert et fordrøyningsbasseng slik at prosjektet belaster omgivelsene lite med overvann ved kraftige regnskyll. Utvikler Skanska Commercial Development Norway åpnet også opp tomten i forbindelse med prosjektet og etablerte gang- og sykkelvei for å knytte områdene Storo og Lillo bedre sammen og for å bedre tilgjengelighet for gående og syklende. 

Gunstig beliggenhet i et kollektivt knutepunkt på Storo med både buss-, trikk- og T-baneforbindelser i umiddelbar nærhet, samt et omfattende sykkel- og gangveinett.

Godt inneklima: Bygget er spesielt utviklet for å sikre godt inneklima med brukerstyrt solavskjerming på solutsatte fasader, CO2-sensorer for å styre ventilasjon på møterom. 

Kjøling fra energibrønner: Kjølebehovet dekkes fullstendig som frikjøling fra energibrønner gjennom konseptet Deep Green Cooling. Deep Green Cooling er Skanskas patenterte konsept for frikjøling og forvarming av ventilasjonsluft og krever ikke mekanisk arbeid utover sirkulasjonspumper.

– Helhetlige ventilasjonsløsninger: Helhetlige ventilasjonsløsninger med separate tillufts- og avtrekksaggregater, som utnytter energibrønner til både forvarming av ventilasjonsluft på vår og høst, i tillegg til komplett frikjøling på sommeren. 

– Energiklasse A: Workplace Oo er et kontorbygg med fokus på lavt energibruk. Dette sikres gjennom gode løsninger for energiforsyning, 

– Mye naturlig dagslys: Bygget er delt opp i to bygningskropper som henger sammen i et overbygget atrium i glass. Det er en løsning som gir mye naturlig dagslys i alle etasjer. 

Kilder:
Skanska
Norconsult
Workplace-Oo

Dere har sikkert sett noe av det som er gjort for å gjøre det daglige livet lettere samt redusere klimagasutslipp:

  • Valgt en tomt med god tilgang til offentlig transport, matbutikk, apotek, frisør, osv innen 500m.
  • Over 130 sykkelplasser under tak med god belysning, mulighet for spyling (viktig med salt på gatene om vinteren), dusjer, store garderober, tørkeområde for våte klær, el lading.
  • 35% av bilparkering som har tilgang til el lading
Om prosjektet