Urtekvartalet Fabrikken

Dette rehabiliterte bygget har BREEAM-NOR Excellent-sertifisering med energikarakter B Fabrikken i Urtekvartalet er utleid til Høyskolen Kristiania, og høsten 2021 ble 2000 studenter ønsket velkommen til studiestart her. 

Urtekvartalet ligger sentralt plassert i Oslo, kun få minutter fra Oslo S. Dette kvartalet binder sammen Grünerløkkas pulserende og mangfoldige byliv med kunnskaps- og næringsklyngen som vokser frem langs østsiden av Akerselva. 

Utviklingen av prosjektet er tuftet på miljø og bærekraft. 

Urtekvartalet består av to rehabiliterte bygg – Fabrikken og Drivhuset, samt Veksthuset som er et nybygg. Fabrikken var det første ferdigstilte bygget og det nest største i Urtekvartalet med et samlet areal på cirka 17.000 kvadratmeter. Visjonen for Fabrikken er at det skal bli et sted som får mennesker til å blomstre. Fabrikken skal være et dynamisk studiested for Høyskolen Kristiania med studenter som trives i et åpent og energisk miljø, med røft interiør og en klar, bærekraftig profil. 

BREEAM-NOR Excellent og miljøvennlig rehabilitering

Fabrikken er ferdig rehabilitert og Drivhuset er planlagt rehabilitert fra eksisterende bygg, noe som er svært gunstig i et miljøperspektiv. Fabrikken er også sertifisert med BREEAM-NOR Excellent og her har rehabiliteringen av bygget innfridd flere strenge miljøkrav. Heller ikke arkitektonisk vil de to rehabiliterte byggene stå i skyggen for nybygget Veksthuset.  I utgangspunktet var ambisjonen å sertifisere bygget etter standarden BREEAM-NOR Very Good, men underveis i prosjektet ble ambisjonen oppjustert til BREEAM-NOR Excellent. 

Bærekraftige løsninger i bygget

Som en ansvarlig byutvikler har Eiendomsspar AS i samarbeid med Vedal ferdigstilt Fabrikken i Urtekvartalet til et av Norges best klassifiserte rehabiliteringsprosjekt, BREEAM-NOR Excellent. Vedal Prosjekt har hatt prosjektledelsen gjennom hele prosjektet og Vedal Entreprenør har gjennomført byggingen som en totalentreprise. Da prosjektet endret funksjon fra kontor til høyskole, åpnet det seg en mulighet for å øke klassifiseringen fra Very Good til Excellent. Gjennom et tett samarbeid mellom Eiendomsspar AS, Vedal sine medarbeidere og ikke minst dyktige rådgivere og håndverkere ble det gjennomført flere tiltak for å løfte bygget til en høyere klassifisering. Når bygget ble overlevert og NGBC hadde godkjent dokumentene landet bygget på Excellent med hele 76,8%, noe som er ganske unikt for et rehabiliteringsprosjekt.

Noen viktige premisser:

  • Miljøbevisst og tydelig byggherre, god prosjektstyring, samt dyktige rådgivere og håndverkere. Prosjektet klarte alle forutsatte emner ved design stage. Byggets kvaliteter gjorde at det var få tiltak som behøvdes for å dokumentere kravene i ytterligere emner.
  • Mye gjenbruk av eksisterende bygningsmasse. Bygget var opprinnelig benyttet som trykkeri og hadde solide bærekonstruksjoner med god kapasitet på rømning i forhold til eksisterende trappeløp. Det ble derfor lagt vekt på å utnytte byggets kvaliteter og tilpasse planløsninger til dette fremfor store ombygginger. 
  • Fokus på resirkulering i hele byggeprosessen. 96,7 % av avfall i byggefasen er sortert.
  • Fokus på gode og energiriktige løsninger, energieffektivitet (ENE01) og energimerke B – Grønn.
  • Forbedring av energieffektivitet målt mot energikarakter C gav et løft fra 5 til 7 poeng i ENE01 underveis i prosjektet.
  • Tetthet i bygget: Det er mange ulike elementer i en slik sertifisering, men en viktig kvalitet er tettheten i bygget, og her scorer Fabrikken svært bra med 0,24.
  • Fokus på grønne valg, som urtehage, bier på tak og ikke minst et godt bygg å være i både for studenter og ansatte.
  • Lavt CO2-fotavtrykk: Ved å beholde bygningsstrukturen reduserte man CO2-utslippene betraktelig. Dette grepet med å beholde bæresystemet var det viktigste bidraget til å oppnå et mønstergyldig nivå, hvor LCA-analyse viste 47 % reduksjon av CO2-ekv/60 år i forhold til referansebygg

Fornøyd med resultatet

Utviklingsdirektør Jon Kaasa i Eiendomspar understreker at det har vært viktig for dem å løfte det gamle bygget, men hele tiden med miljøperspektivet i fokus.

– Vi ønsket et mindre CO2-fotavtrykk, og vi har stilt strenge krav til miljø og bærekraft. Fabrikken er helt klart et fremoverlent bygg.

Også prosjektlederen fra byggherre Vedal Prosjekt, Geir Kåre Taklo, er fornøyd med denne rehabilteringsprosessen:

– Det har vært gøy og motiverende å jobbe med et av de få rehabiliteringsprosjektene i Norge som har oppnådd klassifiseringen Excellent så langt. Man blir jo litt stolt av å ha vært med på dette.

Prosjektleder for Vedal Entreprenør, Christopher Simonsen, synes dette har vært et spennende oppdrag:

– Da vi så at vi kunne oppnå Excellent, ble vi veldig innstilt på å få dette til. Gjennom å dokumentere prosessen og de gode kvalitetene i bygget grundig oppnådde vi nesten 14 % mer enn forutsatt i preanalysen og godt over kravet til Excellent.

Kilder: 

Eiendomsspar

Byggeindustrien

Om prosjektet