Tullinkvartalet Juridisk fakultet

 

Det nye universitetsbygget på Tullinløkka, Domus Juridica, er BREEAM-NOR sertifisert nivå Excellent. Prosjektet er på nesten 22.000 m2 fordelt på 10 etasjer over bakken pluss kjeller, og samler store deler av det juridiske fakultet ved Universitet i Oslo. 

Ambisjonen var at dette bygget med undervisning, kunnskap og kultur med tilhørende miljøskapende by-aktiviteter på gateplan, skulle gi nytt liv i denne delen av sentrum. 

En revitalisering av området rundt Tullinløkka 

Oppdragsgiver og byggherre Entra Eiendom ønsket gjennom dette prosjektet å bidra til en revitalisering og oppgradering av området rundt Tullinløkka ved å tilføre ny aktivitet som sikrer et levende kvartal med flere brukere, gateliv og bedre kommunikasjon med resten av byen. Her skal det ligge til rette for et fremtidsrettet læringsmiljø med en egnet og fleksibel bygningsmasse. Det nye universitetsbygget huser cirka 3400 studenter og i overkant av 200 ansatte. Bygget er åpnet opp med passasjer og gårdstun gjennom kvartalet, med mål om varierte utadrettede virksomheter og aktivitet. 

BREEAM-NOR nivå Excellent

Bygget er tegnet av MAD arkitekter, Insenti hadde prosjektlederansvaret og Veidekke var totalentreprenør og stod for rehabilitering og bygging. Prosjektet er miljøklassifisert innen systemet BREEAM-NOR og sertifisert nivå Excellent. 

Mål for prosjektet

 • UiO: Studenten i sentrum, kunnskap i sentrum, universitetet i sentrum
 • Et åpent, publikumsrettet og fremtidsrettet universitet
 • Et sunt og inspirerende lærings- og arbeidsmiljø
 • Byutvikling – En revitalisering av Tullinkvartalet
 • Samspill mellom gammel bebyggelse og ny arkitektur
 • Nytt tilbud til Oslos befolkning
 • Nytt bygulv med spennende, aktive passasjer og gatetun

Entra sine miljømål:

 • Miljøledende i bransjen
 • Redusere bransjens miljøbelastning
 • Redusere energibruk
 • Miljøkrav til leverandører
 • BREEAM-NOR Excellent for nybygg
 • BREEAM-NOR Very good for rehabilitering
 • Passivhus med energiklasse B eller bedre

I dag når bygget står ferdig kan man med fasit i hånd si at miljømålene for bygget er innfridd med god margin.

Bærekraftige løsninger i byggeprosjektet

 • Energiklasse «Mørkegrønn A» både på kontor og i utdanningsdelen
 • Lavenergihus i henhold til NS3701.
 • Energieffektive tekniske anlegg (inkludert ventilasjon, belysning, varmeanlegg osv.)
 • Deler av bygget har grønt tak (sedum)
 • God beliggenhet med tanke på kollektivtransport
 • Bygget er tilrettelagt for myke trafikanter med sykkelparkering, dusjfasiliteter, tørkerom, garderober og sykkelservicestasjon
 • Kjøling ved hjelp av miljøvennlige kuldemedier med GWP under 1 (CO2)
 • Fjernvarme benyttet som fossilfri byggevarme
 • Høy sorteringsgrad av byggeavfall (over 90%)us 
 • Minimering av avfallsgenerering
 • Det har vært stort fokus på valg av miljøvennlige materialer gjennom prosjektet.
 • Det er brukt vannbesparende sanitærutstyr på bygget med ECO-funksjoner for vannbesparing i driftsfasen

Et bygg for fremtiden 

Domus Juridica åpner for spennende muligheter og metoder i undervisningen i årene som kommer, og det blir en ny arena for formidling av forskning, 

Kilder:

Entra Eiendom
Veidekke
UiO
Insenta

Om prosjektet