Trondheimsporten 2

Trondheimsporten 2 er et kontorbygg på fem etasjer med en stor lysgård i sentrum av bygget, i tillegg til næringsarealer på plan 1 og parkering i kjeller. Søsterbygget til Trondheimsporten er sertifisert BREEAM-NOR Excellent.

Miljøsertifiseringen var etter ønske fra byggherre om å bygge et bærekraftig kontorbygg. 

BREEAM-NOR Excellent

Ved å benytte nyeste teknologi på markedet ønsket byggherre å tilby leietakere et meget godt inneklima, høy fleksibilitet med tanke på styring av funksjonene i leiearealet, samt reduserte energiutgifter. Trondheimsporten 2 har oppnådd sertifiseringsgrad BREEAM-NOR Excellent.

Bærekraftige løsninger i prosjektet

– Energimerke A: 45,2 % redusert energibruk jf. energimerke C i gjeldende energimerkeforskrift.

– Klimaanlegget har komfortkjøling via ventilasjonsanlegg og vannbåren varme via ventilasjon.

– Miljøeffektiv byggeplass: Blant annet 91 % sorteringsgrad

– Passivhus jf. rammekrav i TEK 17.

– Det ble utført tidlige alternativsvurderinger for energiforsyning.

– Fokus på miljøvennlig materialvalg, eksempelvis betongelementer i lavkarbonklasse A 

– Grønn mobilitet: Bygget er tilrettelagt for miljøvennlige transportformer. Her er det gode muligheter for kollektivtransport og lett tilgjengelige servicetilbud i nærområdet. 

– I byggets parkeringsanlegg finnes ladestasjoner for elbiler for mer enn 10 % av byggets samlede bilparkeringskapasitet. Bygget er også tilrettelagt for sykling og løping til jobb med sykkelparkering, garderober, dusjer og tørkeområder.

– Optimalisert sanitærutstyr med tanke på vannforbruk, måling og lekkasjedeteksjon 

– På grunn av tidligere utbygget areal og rensing av tomten, samt oppfølging av økologiske tiltak, har prosjektet scoret godt med tanke på arealbruk og økologi.

Kilder:
Borg Forvaltning
Bygg.no

Foto:
Borg Forvaltning

 

Om prosjektet