Tigergården, Ensjø Torg

 

Tomten til Tigergården på Ensjø Torg i Oslo er en gammel industrieiendom som ligger i brytningen mellom «gamle» Kampen og «nye» Ensjø. Prosjektet består av 161 leiligheter, med totalt 14 200 kvm BRA bolig, og det har blitt sertifisert BREEAM-NOR Very Good.

Utbygger er Skanska Eiendomsutvikling og det er Skanska Norge ved Bygg Oslo som er totalentreprenør for prosjektet. Code Arkitektur er arkitekt og In By Landskap landskapsarkitekt. 

Grønt og miljøvennlig fokus

Det som en gang var et gammelt bilverksted er nå forvandlet til grønne, frodige takhager, «bakgård» og uterom, hvor det er lagt stor vekt på trivsel og mangfold for beboerne.

Her er det takhager med plantefelt som blomstereng, urter og gress som skal trekke til seg humler, bier og sommerfugler. I takhagene vil også bærbusker, småblomstrende trær og dyrkingskassene gi spiselige hager og ha stor verdi for pollinerende insekter. På uteområdet er det også gressplen med eng, og i trærne henger det fuglekasser.

Ved kraftig nedbør samles regnvann opp i regnbed hvor vannet kan få stå. Her vokser planter som tåler både tørke og fukt. I tillegg til å være en viktig oppsamler og forsinker av regnvannet, har regnbedet både estetisk og aktiviserende verdi. Regnbedet med vegetasjonen rundt danner også et eget habitat som er viktig for å sikre og styrke biologisk mangfold.

BREEAM-NOR Very Good

Utbygger og entreprenør har i fellesskap gjort mange miljøbesparende tiltak for å oppfylle kravene til sertifisering BREEAM-NOR Very Good. Det ble blant annet lagt vekt på bruk av bærekraftige materialer uten giftige stoffer, strømgenererende heiser, tilrettelegging for biologisk mangfold og registrering av CO2-utslipp fra byggeplassen. I tillegg til selvfølgelig høyt fokus med god oppfølging av RTB i prosjektet for å sikre godt inneklima for de som flytter inn.

Uteområdet og sosiale soner

Prosjektet skiller seg ut fra de andre byggene på Ensjø Torg med en særegen arkitektur, og får store grønne oaser – takhager. Her blir det blomstereng med innslag av urter og gress samt dyrkingskasser for beboerne. Takhagen skal ha forskjellige soner med ulike aspekter av det grønne, og det blir soner for sosialt liv tilrettelagt med drivhus, utekjøkken, wc og lekeområder samt soner for ro. I tillegg får beboerne tilgang til både sykkelverksted og felles selskapslokaler.

Bærekraftige løsninger i prosjektet

– Energistyring med verktøyet Smartly som hjelper beboerne med å kontrollere eget forbruk av strøm og varmt tappevann. 

Tilrettelagt for sykler og el-bil: Sykkelparkering for 365 sykler, hvorav 37 er for varesykler, ladeplasser til el-sykler, samt eget sykkelverksted i bygget. I tillegg vil alle parkeringsplasser leveres med ladesøyle for el-bil.

Avfallshåndtering: Det stilles strenge krav til avfallshåndtering på byggeplassen. I tillegg overvåkes forbruk av vann, drivstoff og energi gjennom hele byggeperioden. 

Redusert klimagassutslipp: CO2 utslipp fra byggeplassen registreres gjennom energi- og dieselforbruk, slik at bevisstheten og forståelsen av klimagassutslipp øker. 

Valg av materialer: Nulltoleranse for bruk av tropisk tømmer. Sørge for at det kun benyttes lovlig hugget og lovlig kjøpt tømmer under bygging.

Godt uteklima: Eksisterende trær på tomten ivaretas og bidrar som viktige støvbindere og  støydempere. Planter, busker og trær bidrar også positivt på luften og det lokale klimaet.

Godt inneklima: Bruken av bærekraftige materialer uten giftige stoffer sikrer et bedre inneklima 

Kilder:
Tigergården.no
Anlegg og transport (at.no)
Code
Byggfakta
fremtidensby.no

Om prosjektet