Stortorvet 7

Stortorvet 7 (S7) er en velkjent adresse i Oslo med mye historie i veggene. S7 danner et kvartal bestående av fem bygg med ulike kvaliteter og konstruksjonsprinsipper, og med byggeår som spenner fra 1880 til 1970. Etter rehabilitering har kontorbygget S7 blitt sertifisert BREEAM-NOR Very Good.

Visjonen til S7 er at det skal være et naturlig midtpunkt for nyskaping og gode relasjoner. Bygget skal fremstå som et moderne kontorbygg for fremtiden. 

BREEAM-NOR Very Good

Prosjektet omfatter totalrehabilitering av eksisterende bygningsmasse, etablering av nytt påbygg i niende etasje og innfillbygg mot Karl Johans gate og Grensen. Etter en omfattende rehabiliteringsprosess har S7 blitt et bærekraftig bygg i alle ledd, og det har fått sertifiseringsgrad BREEAM NOR Very Good.

Bærekraftige løsninger i prosjektet

– Gjennom hele prosjektet har det vært stort fokus på gjenbruk og rehabilitering der dette har vært mulig. Med mye gjenbruk av eksisterende bygningsmasse er prosjektets totale klimagassutslipp fra materialbruk (A1-A3, A4, B4-B5) sammenlignet med referansenivået redusert med 68% reduksjon av CO2-ekv/60 år. 

– Målet for avfallssortering i byggefasen var satt til 90%, mens resultatet viste en avfallssortering på hele 97 %

– Man har valgt å bruke varige materialer, som eik, terrasso og naturstein for å skape en gjennomgående høy kvalitet med et langsiktig perspektiv. Miljødokumentasjon er innhentet og dette har gitt god uttelling i LCA.  

– Målet har vært å sette de gamle byggene inn i en ny og varig setting. Fasadene er bevart, mens de innvendige lokalene er fleksible og funksjonelle. De er bygd for fremtiden og kan deles opp i flere ulike deler ved behov. Slik adaptiv gjenbruk til nye funksjoner reduserer avfallsmengden og forlenger levetiden til bygget.

– Kostnadsreduserende smarthusteknologi gir økt energieffektivitet og legger til rette for et sunt inneklima. 

– S7 er utstyrt med service-app, smarte styringssystemer og sensorteknologi med enkelt brukergrensesnitt. 

– Prosjektet har tatt hensyn til universell utforming. Ved å integrere tilgjengelighet for alle i designet av bygget, sikrer man at alle kan bruke og nyte bygget uavhengig av funksjonsnivå.

– Grønn mobilitet prioriteres og det som tidligere var nedkjøring til bilparkering er nå omgjort til sykkeladkomst. Bilparkeringen er erstattet med en «sykkelhub» med verksted, vaskestasjon og lademuligheter. 

– Hovedatriet (S7 har to andre atrier også) med takhøyde på 10 etasjer har blitt byggenes nye orienteringspunkt. Dette atriet forbinder hele kvartalet og sikrer dagslys og gode siktlinjer der det før var en lukket bygningsmasse.

– Hovedatriet er også en uformell møteplass hvor folk kan møtes på vei til kontoret, i trappen, på gangbroen, eller i en av de fire heisene som bringer både ansatte og besøkende opp til restaurant og takbar. 

– Taket, kvartalets femte fasade, har en stor terrasse med flott utsikt over Oslo. Taket har også sedum for å redusere avrenningsintensiteten. Ved å legge vegetasjon på taket reduseres varmetapet, det grønne taket absorberer regnvann, samtidig som man gir et grøntområde i et urbant miljø.

– Stortorvet 7 hadde i utgangspunktet en lav økologisk verdi. For å styrke det biologiske mangfoldet og gi prosjektet økt økologisk verdi er det i tillegg til sedum på tak også plantet blomster, stauder og prydgress som skaper leveområder for insekter, samt fordøyer overvann. 

–  I tillegg til kontorfasiliteter rommer byggene også klesforretninger, treningsrom med tilhørende garderober, innendørs sykkelparkering, serveringssteder og kaffebar. 

I møte med byen har fokus vært å tilgjengeliggjøre og invitere ved å åpne fasader samt fordoble antall innganger til nye, store og små butikklokaler.

Kilder:

  • S7
  • bygg.no
  • Vedal

Foto:

  • Vedal
Om prosjektet