Ranheimsvegen 9

Ranheimsvegen 9 på Leangen i Trondheim går under navnene Byport Øst og «Den Sorte Diamant». Kontorbygget er på totalt 18.800 m2 fordelt på to hovedfløyer, et mellombygg og parkering og lager under bakkenivå.

Miljøsertifisering kom som et ønske fra byggherren om å bygge et bærekraftig kontorbygg. Ved å benytte nyeste teknologi på markedet ønsket byggherre å tilby leietakere et meget godt inneklima, høy fleksibilitet med tanke på styring av funksjonene i leiearealet, samt reduserte energiutgifter.
 

Bærekraftige tiltak

  • HENT Future-sertifisering med 10 obligatoriske og 14 valgfrie kvaliteter som alle bidrar til et mer energi- og miljøvennlig bygg.
  • Lokal energiproduksjon: Solceller på tak.
  • Energimerke A: 38 % redusert energibruk jf. energimerke C i gjeldende energimerkeforskrift.
  • Miljøeffektiv byggeplass: 96 % sorteringsgrad og bruk av solceller som energiforsyning for byggeplass.
  • Passivhus: 12,5 % redusert energibehov jf. rammekrav i TEK 17.
  • CO2-reduksjon materialer: 17 % jf. referansebygg
  • CO2-reduksjon energi: 11 % jf. referansebygg
  • Grønn mobilitet: Bygget er tilrettelagt for miljøvennlige transportformer.
  • Tidlig alternativsvurderinger for energiforsyning og fasadeløsninger.

Grønn strategi

BREEAM-NOR ble ivaretatt i en tidlig fase og derfor godt integrert i prosjektet. BREEAM-NOR har bidratt til strengere krav til for eksempel ventilasjon og delmåling av energi. Prosjektet har hatt stort fokus på energieffektivitet, både med tanke på krav til passivhus, kuldebroer og energikarakter. Energiforsyningen for bygget er kombinert fjernvarme og veldig effektive solceller. Solcellene som benyttes i prosjektet er 360 W-moduler med 22 % virkningsgrad fra SunPower.
 

Breeam-Nor-revisjon

Ledelse 17 av 20 poeng (85 %): En BREEAM-AP har fulgt opp prosjektet fra skisse til ferdig bygg. Det var miljøledelse på byggeplass, der det også ble målt energi- og vannforbruk. Det ble utarbeidet beregning av livsløpskostnader for bygget og bygningsdeler, som igjen påvirket utforming og spesifisering av bygg og installasjoner. Det ble også satt av ressurser til idriftsetting, overlevering, prøvedrift og oppfølging.
 
Avfall 5 av 6 poeng + 1 innovasjonspoeng (83 %): Det var planlagt for ressurseffektiv håndtering av avfall på byggeplass. I tillegg ble det utført en forstudie på rivning og en miljøsaneringsbeskrivelse av rivearbeidene. Det ferdige bygget har eget avfallsrom med mulighet for sortering og oppbevaring av resirkulert avfall.

 

Om prosjektet