Powerhouse Telemark

 

Med dette prosjektet, som har blitt sertifisert BREEAM-NOR Excellent, ønsket eiendomsutvikleren R8 Property å bevise at prosjekter som er såpass krevende og eksklusive også kan gjennomføres ute i distriktene, og være en inspirasjon for byggenæringen både nasjonalt og internasjonalt. 

Det er også en ambisjon at Powerhouse Telemark skal skape en stolthet for både regionens innbyggere og besøkende, samt sørge for kompetanseheving blant leverandører.

Powerhouse Telemark – den grønne diamanten

Med sin beliggenhet sentralt plassert ved foten av Kulltangbrua er dette miljøbygget meget synlig for biltrafikk fra E18 mot Grenland og Porsgrunn, samt for alle som tar seg opp elven mot Telemarkskanalen. Bygget, som har fått kallenavnet “Den Grønne Diamanten”, har fått oppmerksomhet fra hele verden og er blant annet omtalt av CNN som et av de viktigste byggene i 2020. På denne listen finner man også byggverkene Nanjing Zendai Himalayas Center i Nanjing, Kina, Grand Egyptian Museum i Kairo, Egypt og Opus i Dubai, De forente arabiske emirater.

Det første BREEAM-NOR sertifiserte bygget i Telemark

Powerhouse Telemark får kategori BREEAM-NOR Excellent som er det nest høyeste nivået det er mulig å oppnå. Kontorbygget vil generere mer energi enn det bruker gjennom livsløpet, og setter en ny standard for komfort og funksjoner. Sammenliknet med vanlige nybygg er reduksjonen i netto energibehov for Powerhouse Telemark på hele 66%. Bygget blant de mest klimavennlige i sin kategori på verdensbasis. Her har det vært sterkt fokus på klima og bærekraft gjennom hele byggeprosessen.

Bærekraftige løsninger i bygget

  • Bygningsfysikken er utformet for å ha optimal produksjon av elektrisk energi gjennom solcelleanlegget.  Powerhouse Telemark vil produsere ca 239 000 kWh per år fra eget solcelleanlegg, og vil med dette bli et lite kraftverk som leverer overskuddsstrøm tilbake til nettet. Det jobbes også med å se på løsninger for å levere fornybar elektrisitet fra solcelleanlegget direkte til nabobygninger i området.
  • Karbonredusert betong fra nærliggende betongprodusenter og forspente dekker for å unngå unødvendig bruk av armering. 
  • Bruk av like materialer i alle etasjer for å unngå unødvendig spill. Leietakere må kjøpe en del av «pakken» med å leie og være del av Powerhouse hvor det er energioptimaliserte valg av materialer både i vegger, tak/himlinger og gulv. Eksempelvis er det i teppene brukt stor andel resirkulert fiskegarn, og det er mye synlig betong for å kunne avgi og ta opp varme og «puste termisk» for bygget. 
  • Orbit teknologi er valgt slik at adgang til lokaler er enkelt for leietakere og besøkende å styre via apper.
  • Man har valgt ut de solcellene som er de som yter best i forhold til nødvendig areal og optimaliserte vinkler for mest mulig produksjon av strøm. 
  • Lading for elbiler med kortreist strøm fra sol blir overført til biler og sykler, samt tilrettelagt sykkelparkering med lading for el-sykler i låst sykkelbod. 
  • Styrte stikk og lys som detekterer tilstedeværelse og unngår unødvendig bruk av strøm. 
  • Valgte møbler er klassikere som kan selges slik at de kan gjenbrukes for å unngå mye avfall. 
  • Det kan også være verdt å nevne at det er brukt lokale arter i forbindelse med beplantning utomhus. 

Bærekraft satt i system

Powerhouse Telemark er et godt eksempel på bærekraft satt i system, og bygget vil gjennom et livsløp på 60 år generere mer energi enn det bruker, samtidig som det setter en helt ny standard for komfort og funksjonalitet. 

Kilder:

R8 Property

Powerhouse.no

Norskbyggebransje.no

Om prosjektet