Øvre Steinaunet BB1

 

Boligprosjektet på Øvre Steinaunet i Trondheim består av 52 leiligheter som Veidekke har bygget for Nordr. Dette er byens første miljøsertifiserte boligprosjekt, sertifisert BREEAM-NOR Good. 

Her er det  lagt vekt på bærekraftig design og bygging gjennom hele prosjektet, fra planlegging til overlevering. 

BREEAM-NOR Good

En BREEAM-NOR sertifisering setter en rekke krav til alt fra ivaretakelse av biologisk mangfold i byggeprosessen, CO2-utslipp, avfallshåndtering og materialvalg. Øvre Steinaunet har oppnådd sertifiseringen BREEAM-NOR Good.

Bærekraftige løsninger i prosjektet

  • Leiligheter med gode forhold for dagslys
  • Tilrettelagt for bruk av Smarthusteknologi
  • Alle leilighetene har balkong eller uteplass
  • P-kjeller med felles vaskeplass for bil
  • Fokus på ivaretakelse av biologisk mangfold på tomten
  • Vektlegging av gode og funksjonelle bygg
  • Store felles uteområder med bærbusker, lekeplasser, treningspark og grillplass
  • 40% av betongen i bygget ble støpt med LCB B25M90/ LCBA B25M90 med gjennomsnittlig utslippsfaktor 180 kg CO2/m3. Dette erstattet den «normalt» benyttede betongen LCB B30M60 som i vårt tilfelle har utslippsfaktor 215 kg CO2/m3.
  • Totalt ble 56% av betongen støpt med Lavkarbon A betong (LCBA).

Fokus på betong: betongstandard revidert med dette prosjektet

Det er spesielt verdt å merke seg ett forhold ved dette prosjektet: Her gikk Veidekke nøye til verks da de skulle prosjektere betongkonstruksjonen i bygget. Hvilken type betong skulle de velge for å oppnå minst mulig klimaavtrykk, men samtidig ha betong som holder gjennom forventet levetid? Prosjektgruppen så på alt fra fasthetsklasse og styrke til miljøklasse. Hvilket klima skal betongen stå i? Her kom de frem til at teksten i dagens betongstandard kunne justeres. Betongstandard fikk ny tekst hvor det nå heter betong for bruk innendørs i tørre, oppvarmede rom. Denne omformuleringen av teksten i tabellen fikk konsekvenser for eksponeringsklasser i betongstandard. I dag kan man bruke en betongtype innendørs som har lavere klimaavtrykk enn før, takket være funnene til Veidekke i dette boligprosjektet. 

Kilder:
Estate
Vollark
Nordr
Veidekke

Foto:
Nordr

 

Om prosjektet
Prosjektteam