Østensjøveien 27

 

Om bygget

Østensjøveien 27 er utviklet av NCC Property Development, med NCC Construction som totalentreprenør. Like etter ferdigstillelse ble bygget solgt videre til RS Platou Real Estate AS and Malling & Co Eiendomskapital, og NCC leier nå rundt halvparten av arealet. Resten er utleid til eksterne leietagere. Høsten 2015 ble bygget sertifisert BREEAM-NOR Excellent.

BREEAM-klassifiseringen er en del av NCCs miljøpolicy hvor alle bygg sertifiseres etter standarden. Østensjøveien 27 har en rekke miljøkvaliteter. Bygget er passivhus og det er lagt vekt på klimavennlige bygningsmaterialer og god parkeringsdekning for sykler.

Sentrale miljøtiltak

Ø27 har halvparten av karbonfotavtrykket til et norsk normalbygg og er konstruert med lavkarbonmaterialer. Spillvarme fra industriprosessen i nabobygget dekker 100 prosent av byggets varmebehov. For å videre redusere energiforbruket, er det valgt å ikke installere et kjølesystem I bygget, men isteden å benytte bygningsformen og solavskjermingssystem for å skape et godt innemiljø.

Ø27 er bygget som passivhus med et kalkulert energiforbruk på 67,5 kWh/m2/år. Bygget blir i hovedsak  varmet opp kun av ventilasjonsluften. Streng behovsstyring både til ventilasjon og belysning bidrar også til et lavt energibehov.

Ø27 ligger sentralt plassert med hensyn til kollektivknutepunkt, med 300 meter til flybuss, t-bane og togstasjon. I tillegg til beliggenheten har byggherren utført mange tiltak som stimulerer til miljøvennlig transport. Bygget som er dimensjonert for 500 brukere har kun 72 parkeringsplasser, hvorav halvparten har el-kontakt. I tillegg har bygget 120 sykkelparkeringsplasser I låsbart rom og egne garderober for syklistene.

Grønn strategi

Oppdraget til den danske arkitekten, Henning Larsens, var å bygge et bygg som gav rikelig med dagslys og minimerte behovet for bruk av kunstig belysning. Byggets utforming og tekniske egenskaper ivaretar de fleste energihensyn og Ø27 overgår BREEAM-kravene for dagslys. Ø27 lykkes også I å oppnå innovasjonspoeng for NOx-utslipp, gjennom bruk av spillvarme fra industribedriften ved siden av.

Fasaden er laget av byggematerialer som enkelt kan tas fra hverandre og erstattes. Bygninger er konstruert slik at den enkelt kan konverteres til boliger i fremtiden med relativt enkle modifikasjoner.

I 2014 ble bygget ble nominert til “Best innovative Green Building” under MIPIM Awards.

 

Om prosjektet
Prosjektteam