Oksenøya skole

Oksenøya skole er en del av Oksenøya senter i Bærum. Senteret består av skole, barnehage, bo- og behandlingssenter, og dette skal være et bæredyktig område hvor fellesskap står i fokus. Det innovative storprosjektet har en sterk miljøprofil og er sertifisert BREEAM-NOR Outstanding.  Oksenøya senter er det første steget til visjonen om null-utslipp på Fornebulandet. Oksenøya senter – Treklang – er også det første prosjektet til Bærum kommune hvor formålsbygg for unge og eldre blir samlokalisert.

BREEAM-NOR Outstanding

Oksenøya skole bygges i treverk og med ekstrem lavkarbonbetong. Prosjektet har fått den høyeste miljøsertifiseringen for prosjekteringsfasen i Norge – BREEAM-NOR Outstanding.

I tillegg er Oksenøya et av Bærum kommunes mest ambisiøse klimaprosjekt. Fra før er det kun ett prosjekt i Norge som har oppnådd dette i henhold til 2016-manualen. Skolebygget er prosjektert i energiklasse A og nær-nullenergibygg (nZEB). Det plasseres solceller på over 2500 kvadratmeter av takene. Sjøvarmepumper står for fjernvarme- og kjøling, mens grønne tak skal bidra til overvannshåndteringen. I tillegg er byggeplassen i all hovedsak fossilfri. Beregnet klimagassreduksjonen på energi er på 74 % fra referansebygget til prosjektert bygg, hvorav hovedårsaken til reduksjonen i klimagassutslipp er at dette er et svært miljøvennlig bygg som nesten er et nullenergibygg.

Bærekraftige løsninger i prosjektet

  • Utstrakt bruk av massivtre (barnehagen og sykehjemmet)
  • Bruk av lokal fjernvarme og kjøling (sjøvann med varmepumper)
  • Bruk av solceller og energilagring
  • Nær nullenergibygg (nZEB)
  • Høy prioritering av grønn mobilitet
  • Bruk av miljøvennlige materialer
  • Fossilfri byggeplass

Materialer brukt i prosjektet

Beregnet klimagassreduksjonen for materialbruk i dette bygget er på 23 % fra referansebygget til prosjektert bygg. De viktigste tiltakene for reduksjon av klimagass for materialer i prosjektet er:

– Plasstøpt betong med sement CEM IIIb
– Lavkarbon betong elementer (prefab elementer og hulldekker)
– Armering som er 99-100% resirkulert stål
– Bruk av basalt armering
– Prefabrikerte yttervegger med trekledning
– Redusert betongmengde og styrke der det er mulig

Mange involverte parter

Dette er et stort og svært omfattende prosjekt hvor mange har bidratt, og alle involverte har et sterkt felles fokus på miljø og bærekraft.

De involverte er:

Bærum kommune: Oppdragsgiver
Aase: Prosjekt- og byggeledelse
Erichsen & Horgen: Energi, miljø, teknikk og VVS 
Lille Frøen: Arkitekt 
Veidekke: Totalentreprenør
Østengen & Bergo Landskapsarkitekter: Landskapsarkitekter

Kilder:

Futurebuilt
Erichsen & Horgen
Lille Frøen
Arkitema Architects as 
Veidekke

 

Om prosjektet