Nye Hoppern skole

«Mangfoldige Moss – skapende, varmere, grønnere» er visjonen til kommunen, som også har tatt FNs bærekraftsmål inn i kommuneplanen. Disse ambisjonene var utgangspunktet da byen skulle få ny ungdomsskole.

Hoppern skole med idrettshall ble ferdigstilt i 2019. Bygget eies av Moss kommune og er en ungdomsskole som rommer 450 elever og 50 ansatte. Til sammen utgjør skolebygget og idrettshallen 10 000 kvm. 

BREEAM-NOR sertifisert til nivå Very Good

Skolebygget ble i 2020 sertifisert til nivå Very Good. Marcela Lie er prosjektleder for byggherre Moss Kommunale Eiendomsselskap KF og forteller at bærekraftfokuset har gitt flere fordeler for prosjektet.

– Vi er stolte av å ha fått til et veldig bra bygg, uten erfaring med hverken BREEAM-NOR, solceller eller massivtre fra før. Vi har måttet kaste oss over mye nytt, sier prosjektleder Marcela Lie.

Gjennom BREEAM-NOR sertifiseringen er også flere kvalitetsprinsipper  ivaretatt på skolen. Eksempler er  å legge til rette for aktivitet og opplevelser gjennom en godt planlagt skolegård, energieffektivitet, reduksjon av klimagassutslipp og lave drifts- og vedlikeholdskostnader.

Viktige bærekraftstiltak er blant annet: 

  • Skolen er bygget i massivtre.
  • Energikilder er bergvarmebasert varmepumpe og solcelle. Energibruk er 68,3 kwh/m2 pr år. Elkjele for å dekke spisslasten på ca. 500kw.
  • Smartscan-armaturer (LED) som reduserer unødvendig bruk av energi i form av lys.
  • Hele bygget styres via SD-anlegg.
  • Det er valgt møbler med høye miljøkrav og lang holdbarhet.
  • Uteområder med insekthotell og bievennlig blomstereng.
  • Infiltrasjonsbasseng for å håndtere overvann fra egen tomt, samt olje og fettutskillere i spesialundervisningsrommene.
  • Utvendig belysning er styrt via bevegelsessensorer.

Ungdommene har fått lov til å bidra

Byggherren har også hatt fokus på brukermedvirkning i BREEAM-prosessen. Gjennom allmøter, brukerundersøkelse og workshop er skolens elever og ansatte involvert for å få en mest mulig attraktiv skolegård, både for de som skal oppholde seg der, drive tilsyn og drifte.

Dette har også styrket flere av Bygg21s kvalitetsprinsipper i prosjektet.

 

Om prosjektet
Prosjektteam