Munkedamsveien 62 (kontor)

 

Om bygget

I Munkedamsveien 62 er det lagt vekt på fleksibilitet og generalitet i bygningsmessige løsninger. Bygningens form, planløsninger, materialbruk og teknikk gir robusthet med tanke på leietakers mulige behov for endret bruk, møblering og layout over tid. Prosjektets høye miljøambisjon medfører løsninger på feltet som både imøtekommer myndighetenes krav, og i flere tilfeller er langt bedre enn disse.

Kontorbyggets første etasje inneholder vestibyle med resepsjon, møtesenter og kantine, mens 2. – 4. etasje inneholder i sin helhet kontorer med tilhørende funksjoner. kjelleren vil det være parkeringsplasser inkludert HC-parkering og lader for EL-bil. Det er også garderober, lagerrom og tekniske rom for bygningen.

I byggets 1. etasje er det etablert en 4-avdelings barnehage (431 kvm BRA). Denne har privat driver, men er til offentlig bruk som en del av Oslo kommunes samordnede barnehagetilbud.

Grønn strategi

Munkedamsveien 62 er klassifisert BREEAM-NOR Excellent og har energiklasse A. ROM Eiendom har en offensiv miljøstrategi der en av ambisjonene er at alle nye bygg skal sertifiseres som BREEAM-NOR Excellent.

Sentrale miljøtiltak

  • Spesialutviklet utenpåliggende solavskjerming i glass som skjermer for solen, men ikke for utsyn det meste av dagen
  • Utviklet for å ivareta BREEAM-krav til energi, solavskjerming og utsyn fra arbeidsplassene og for å fremheve det særegne i situasjonen: den grønne parken og flotte beliggenheten nær sjøen på Filipstad
  • Bygningen er oppvarmet med jord/bergvarme fra brønner i parken
  • Sedum på taket gir grønn, levende takflate som spiller sammen med parken og som absorberer takvann og reduserer behovet for fordrøyning og utslipp i ledningsnettet
  • Det brukes ikke materialer som inneholder miljøgifter
  • Bygningen har et lavt antall bilparkeringsplasser, samtidig som det er godt tilrettelagt for sykling med innendørs parkering, garderober, dusj m.m.

Energi

Bygget tilfredsstiller energimerke B. Ventilasjonsanlegget skal la seg effektivt styre etter temperatur og tilstedeværelse. Det er min. 80 % varmegjenvinning. Det skal sikres et lavt vannforbruk ved bruk av vannbesparende utstyr. Byggene skal ha bruk av energioppfølgingssystem (EOS) med sentrale energimålere. Bygget benytte energibrønner som lokal og fornybar energikilde.

Materialer

Det er stilt strenge krav til materialer og dokumentasjon i byggeprosessen. Det har blant annet blitt benyttet en rekke materialer og produkter som er svanemerket eller tilsvarende. For en rekke produkter og materialer er det stilt krav til emisjonstester for avgassing.

Rent – tørt – bygg: Munkedamsveien 62 er bygget ihht. «Rent, tørt bygg (RTB)»-prinsippet for å forebygge mot fuktskader og forurensninger.

Avfall

Det lagt til rette for kildesortering av minst 6 avfallsfraksjoner inkludert matavfall til kompostering.

Transport

Det settes i verk en rekke tiltak for redusert bilbruk som:

  • Bygget ligger nært flere lokale service- og tjenestetilbud
  • Det vil være flere EL-bilparkeringer
  • Innendørs sykkelparkering og gode garderobefasiliteter

 

Om prosjektet
Prosjektteam