Lysgården

Lysgården er Veidekke Trøndelag sitt nye hovedkontor som er sertifisert BREEAM-NOR Excellent. Ønsket med den nye bygningen var å få et moderne og effektivt driftet kontorbygg.
Nyskaping og kunnskapsutvikling har vært sentralt hele veien i byggingen av Lysgården, som også har vært en del av +CityxChange-prosjektet under EU-programmet Horizon 2020. Dette prosjektet innebærer at fire europeiske byer jobber mot å bli netto energi-positive, og Trondheim er én av disse fire byene.

Kontorbyggenes Tesla

I alt har Veidekke 150 av de 500 kontorplassene i det seks etasjer høye bygningen og Lysgården har blitt omtalt som «kontorbyggenes Tesla», mye på grunn av all teknologinyvinningen. I det hypermoderne kontorbygget har Siemens Norge fått bruke all tilgjengelig teknologi fra verdenskonsernet, blant annet en app kalt Mindsphere. Denne appen viser deg hvor møterommet er og klargjør dette med både lys, luft og varme. Teknologien er koblet på vær, strøm og trafikk og bygningen skal derfor ikke bruke mer energi enn det som er høyst nødvendig.

Gode lysforhold

Som navnet tilsier, er lys et bærende element i Lysgården. Fasaden endrer seg i løpet av døgnet og med årstidene. Det er installert Microshades med nesten usynlige mikrolameller innlemmet i glasset som stopper ca. 90 % av solens uønskede oppvarming, men som likevel lar lyset slippe gjennom glassfasaden for å gi naturlig dagslys.

Seks etasjer med varierte løsninger tilpasset ulike behov

Bygningen er på seks etasjer, hvor hver etasje er cirka 1.870 kvadratmeter.
I midten av første etasje er et åpent areal som strekker seg opp gjennom alle etasjene. Dette arealet er et viktig samlingspunkt, og brukes blant annet til kantine og felles møterom.
Fra hovedtrappen når man ut til alle bygningens deler via ganglinjer, som avhengig av behov enten kan gå fritt gjennom et åpent kontorlandskap eller skjermes som korridorer. Arkitekten har vært veldig opptatt av plasseringen av at hovedtrappen skulle ligge sentralt i bygningen og innby til at de som jobber her skal kunne møtes og bevege seg,
Bygningen er oppført i betong, tre og glass, der store deler av betongkonstruksjonen er eksponert.
I tillegg kan man fra utsiden se inn i for eksempel asfaltlabben til Veidekke, og slik få bedre innsikt i hvordan arbeidet foregår. Lysgården er isolert med løsull.

Passivhus med godt inneklima

Bortsett fra at leietakerne naturligvis kan tilpasse utformingen av sine lokaler etter eget behov, er alle etasjene i bygningen relativt like og plassert rundt en kjerne, med et enkelt skall omkring selve bygningen. Det er blitt en svært tett bygning med få overganger som kan skape luftlekkasjer og kuldebruer. Med dyktige fagarbeidere og detaljstyrte arbeidsmetoder har man oppnådd målt lekkasjetall på 0,08, mot kravet til passivhus som er 0,6 luftutvekslinger per time. Dette gir en jevnere temperatur gjennom døgnet og godt inneklima.
 

Andre bærekraftige løsninger

  • Det er benyttet totalt 5.000 kubikkmeter betong hvor det meste er lavkarbonbetong
  • På taket er det installert en solcellepark
  • Det er benyttet mye treverk både utvendig og innvendig i bygget

Kilder:
Fremtidens byggenæring
Bygg.no

Om prosjektet