Lindeberg Sykehjem

 

Nye Lindeberg sykehjem er et av Norges mest miljøvennlige sykehjem, sertifisert BREEAM-NOR Excellent. Det inneholder 144 sykehjemsplasser over 6 etasjer i tillegg til behandlingstilbud og kafé. Arealet er på 15 714 m2 BTA. 

Byggeprosjektet omfattet riving av Lindeberg omsorgssenter fra 1979 og bygging av nytt sykehjem på samme tomt i bydel Alna. I tillegg ble Lindebergbekken åpnet igjen og en ny grønn turvei etablert.

BREEAM-NOR Excellent

Dette prosjektet har høyt miljøfokus og bærer preg av teknologiske, innovative løsninger. Det er Skanska som er totalentreprenør, arkitekt er HUS Arkitekter og Oslobygg KF (Oslo kommune) er byggherre. OPAK AS har vært prosjektleder og Advansia har vært byggeleder. Prosessen rundt byggingen av Lindeberg sykehjem har banet vei for lignende prosjekter i etterkant.

Det høye miljøfokuset innebar følgende hovedmål:

 • BREEAM NOR 2012 «Excellent»
 • Fossilfri byggeplass
 • 20 % reduksjon i klimagassutslipp fra materialer ift.klimagassregnskap.no
 • Pilotbygg i forskningsprosjektet LowEx støttet av Norges Forskningsråd
 • Energimerke A
 • Nær nullenergibygg, nZEB, iht. Futurebuilt sin definisjon

Ved ferdigstillelse er alle miljømålene oppnådd.

Bærekraftige løsninger i prosjektet

Lave klimagassutslipp: Utslipp avCO2 skal maks være 80 % av referansebygg, altså minimum 20% reduksjon i klimagassutslipp fra materialer i forhold til klimagassregnskapet. 

Bruk av varmepumper og geobrønner: Det er varme og kjøling i gulv via varmepumper og 28 geobrønner – såkalt termisk energiforsyning. Energibrønneneble i byggeperioden brukt til byggtørk og byggoppvarming. Dette miljøtiltaket har gitt god uttelling både for karbonfotavtrykket til prosjektet og for det lokale miljøet på Lindeberg. Ventilasjonsvarme- og kjøling dekkes med integrert avtrekksvarmepumpe i ventilasjonsaggregat. Varmt tappevann og komfortvarme på baderom dekkes med 3- rørsystem tilkoblet CO2-varmepumpe.

Utstrakt bruk av solceller: Stor solcellepark på taket og delvis på fasaden. Hele taket, på 2.500 kvadratmeter er dekket med solcelle-paneler, og på syd- og vestfasaden er det integrerte solcellepaneler i selve fasaden. På taket er det brukt høyeffektive monokrystallinske solceller, mens det er brukt bygningsintegrerte solceller i fasader og pergola. Romklimatiseringen er basert på værprognoser.

Data for strømproduksjon på Lindeberg sykehjem oppdateres “live”, og finnes på https://stromberg.solarlog-web.eu/13127.html

Mye dagslys: Det slippes inn mye naturlig dagslys i bygget ved hjelp av glassvegger

– Lav energibruk: Lindeberghjemmet (energiklasse A) er prosjektert og bygget for å bruke kun en femtedel så mye energi som det plan- og bygningsloven krever for denne type bygg. I forhold til Futurebuilt sine krav er bygget svært nær definisjonen på et nullenergibygg. Bygget skal bruke under 40 kilowattimer per kvadratmeter per år, og er med i et forskningsprosjekt hvor det skal driftes med lavere gulvtemperatur enn vanlig for å oppnå enda større energibesparelser. Ventilasjons- og belysningsanlegget er også svært energieffektivt.

Energistatus for Lindeberg sykehjem ved ferdigstillelse er at:

 • Bygget tilfredsstiller krav til energieffektivitet ved rammekravsmetoden i «Forskrift om tekniske krav til byggverk» (TEK10) 
 • Krav til energiforsyning og minstekrav fra «Forskrift om tekniske krav til byggverk» (TEK10) er tilfredsstilt
 • Krav for tildeling av 2 poeng under BREEAM Ene 23 er oppfylt
 • Samtlige krav i passivhusstandarden NS3701:2012 er tilfredsstilt
 • Videre oppnås:
  – Energimerke A
  – 11 poeng under BREEAM Ene 1
  – Netto levert energi opp mot Futurebuilt på 38,7 kWh/m² år som gir 1,3 kWh/m² i margin til prosjektets energikrav på 40 kWh/m² for å oppnå nær-nullenergibygg, nZEB.
 • Prosjektet leverer på de energiresultater som Enova har lagt til grunn for utbetaling av støtte

– Klimaskall på passivhusnivå i tillegg til gode bygningsmessige kvaliteter.

Mulighet for individuelle tilpasninger: Både varme, belysning og automatisk solavskjerming kan overstyres av beboere, ansatte eller pårørende for hvert rom,

Fossilfri byggeplass med bruk av elektriske maskiner der hvor dette har vært mulig.

Kilder:
Skanska
Enova
Bygg.no
Oslobygg KF

Om prosjektet