Lanternen

Kontorbygget, som er hovedkontoret til Lerøy Seafood og Cargill Norge, ligger på Marineholmen ved Puddefjorden i Bergen. Bygget er sertifisert BREEAM NOR Excellent.
Lanternen ligger i dreiningspunktet på Puddefjorden. Formuttrykket på bygget er inspirert nettopp av denne dreiningen, i tillegg til ønsket om maksimalt utsyn til fjorden for alle.
 

Passivhus og energiklasse B

Bygget har cirka 320 arbeidsplasser og inneholder kontorer, møterom, treningsrom, kantine og restaurant. Det er oppført etter passivhusstandard med energiklasse B og har dermed et lavere energibehov. Prosjekteringen har tilrettelagt for en fremtidig utvidelse på to etasjer. Med 6500 m2 moderne lokaler er Lanternen et viktig tilskudd til Marineholmen – Vestlandets mest moderne og innovative marine forskningsmiljø, hvor både kunder, samarbeidspartnere og forskningsmiljøer holder til.
 

Kjøling med sjøvann

Bygget kjøles med sjøvann fra Puddefjorden. Dette vannet blir hentet opp fra dypet og er stabilt kaldt gjennom hele året. Det benyttes derfor ikke ekstra energi til kjøleproduksjon. Energi til oppvarming og varmt tappevann hentes fra byens fjernvarmeanlegg. Over 90% av varmen fra dette anlegget kommer fra spillvarme når restavfallet fra byens innbyggere brennes i restavfallsanlegget i Rådalen utenfor Bergen. Det er ingen bruk av fossil energi i bygget. Rest- og papiravfall fra Lanternen blir transportert gjennom søppelsuganlegg. Beregnet strømforbruk/energiforbruk er på 93 kWh/m2 og beregnet vannforbruk er 10 m3/person/år.
 

Bruk av varige og vedlikeholdsfrie materialer

Byggherre GC Rieber Eiendom har lagt stor vekt på å bruke varige og vedlikeholdsvennlige materialer og løsninger. Bygget har universell tilgjengelighet og er full-sprinklet. Det er solavskjerming med innvendige screens i første etasje og utvendige persienner i kontoretasjene. Oppvarming skjer med radiatorer og vannbåren gulvvarme, basert på fjernvarme. Beregnet energibruk per kvadratmeter per år er 97 kWh, noe som plasserer bygget i energiklasse B, oppvarmingsklasse mørkegrønn. Bygget har balansert og behovsstyrt ventilasjon (VAV), som også brukes til kjøling.
 

Uteområde med norske naturplanter

Som en del av dette byggeprosjektet ble noe av havnepromenaden rundt Damsgårdssundet ferdigstilt. Her er materialpaletten fra selve bygget videreført med bruk av lys kostet betong, sittetrapper i tre og pullertbelysning i kortenstål. Beplantning er utført med innslag av norske naturplanter i henhold til BREEAM-NOR kravene.
 

Flere bærekraftige tiltak under byggeprosessen

Det ble holdt allmøte der samtlige på byggeplass fikk en orientering om hvordan det skulle kildesorteres, og alle ble oppfordret til å returnere paller eller ta med til eget bruk for å redusere avfallsmengden til deponi. Elektrofirma sammen med byggeledelsen utformet en sorteringstralle for å samle opp og sortere mindre fraksjoner som ellers ville blitt kategorisert som usortert avfall. I tillegg er byggingen gjennomført etter Lean-prinsippet. Dette innebar at kun det som skulle brukes på bygget den kommende uken ble tatt inn, noe som igjen reduserte avfallsmengden, siden alt som skulle inn på bygget måtte være nøyaktig planlagt for hver uke. Det var også påkrevd at alt avfall skulle fjernes fra området før neste entreprenør tok over arbeidsområdet. Når byggematerialer og andre komponenter ble levert på byggeplass innpakket i papp, var det krav om at pappen skulle tas av utenfor bygget og returneres til leverandør. I byggefasen ble det kun brukt fjernvarme til oppvarming og tørking

Kilder:
GC Rieber eiendom
HLM Arkitekter
Marineholmen.no
Smedsvig Landskapsarkitekter
Byggeindustrien (bygg.no)

 

Om prosjektet