Kuben 22

 

Om bygget

Prosjektet, Kuben 22, startet sommeren 2011 da det ble inngått avtale med Oslo Kommune ved Utdanningsetaten (UDE) om å leie deler av bygget som videregående skole. Etter at det ble gjennomført forprosjekt og en pre-analyse (BREEAM-NOR) ble det skrevet leiekontrakt med UDE. I leiekontrakten ble det avtalt at bygget skulle sertifiseres i henhold til BREEAM-NOR med ambisjon om å oppnå karakteren Good.

UDE er største leietager i bygget og skolen inngår i dag i Kuben Yrkesarena og inneholder studiespesialisering. Byggets karakteristiske form med 12-kant har blitt godt utnyttet som hjemmearealer med undervisningsrom for de enkelte årstrinn. I øverste etasje ligget et auditorium, grupperom og samlingsplass. For øvrig er skolen bygget med vanlige funksjoner som undervisningsrom, grupperom, naturfagrom, lærerarbeidsplasser, sosiale rom, garderobe- og dusjer og gymsaler.

Skolen er konvertert fra et kontorbygg og bygget har gjennomgått en total rehabilitering. At bygget skulle brukes til undervisning krevde økt bæreevne, noe som er løst med karbonforsterkning. Alle vegger, gulv og himlinger er nye i tillegg til nye tekniske anlegg. Bygget har også fått nye vinduer og glassfasader, tilleggsisolering mot loft, økt ventilasjon med nye aggregater, nytt omfattende styringssystem (SD-anlegg) i tillegg til helt ny innredning innvendig.

Seltor Øst AS ble engasjert som samarbeidene entreprenør og har bidratt til at BREEAM sertifiseringen har blitt en integrert del av prosjekteringen og byggingen. Prosjektet har oppnådd en poengsum på 46,5% som tilsvarer en BREEAM-NOR sertifiseringen Good.

Foreløpige energisimuleringer viser at skolen får energimerke C. Fra tidligere hadde bygget energimerke E.

 

Om prosjektet
Prosjektteam