Kongens gate 21

Kongens gate 21, kjent som Telegrafbygningen, utgjør et helt kvartal av Kvadraturen i Oslo. Den opprinnelige bygningen ble tegnet av arkitektene Arneberg og Poulsson, og oppført i 1924 i Nordisk nybarokk stil. I 1966 kompletterte Niels Holters tilbygg kvartalet, i form av en automatsentral. De siste årene har bygget blitt rehabilitert og gjort om til kontor- og servicevirksomhet. Denne rehabiliteringsprosessen har gitt bygget sertifiseringen BREEAM-NOR Very Good.

I dag er bygget restaurert for kontor- og servicevirksomhet. Første etasje er åpnet for publikum med barer, restauranter og caféer. Bygget har blitt ominnredet og påbygget i ulike perioder og er i dag regulert for bevaring. Det anses av Byantikvaren i Oslo som fredningsverdig i kraft av sin opprinnelige funksjon som offentlig monumentalbygg.

Fokus på å bevare og tilpasse

Store deler av Kongens gate 21 er fredet og bevart. For å tilpasse bygget til å kunne huse moderne arbeidsplasser, oppfylle tilgjengelighetskrav og beholde de vernede trappene, ble det viktig å reetablere ett mellombygg på nivå med etasjene for øvrig, og skape kontakt og trinnfri adkomst gjennom dette hjertet i bygget. Fasadene er bevart stort sett uendret, i tråd med byggets vernestatus. Det er dog etablert noen nye innganger og åpninger, for å åpne bygget mot omgivelsene og legge til rette for utadrettet virksomhet og trinnfri adkomst.

BREEAM-NOR Very Good

Klimaskallet er oppgradert i alle byggets kontoretasjer samt tilhørende funksjoner er prosjektert og utført i tråd med BREEAM-NOR. Bygget er sertifisert til Very good. Etter en omfattende og svært kompleks byggeperiode, er Telegrafen nå overlevert til leietakerne som i dag fyller dette historiske bygget med cirka 1000 arbeidstakere, og enda flere besøkende nå som arealene på gatenivå er åpnet for publikum. Bygulvet skal være som et urbant samfunnshus – et samlingssted for folk på tvers av alder og bakgrunn.

Bærekraftige løsninger

  • Klimaskallet er oppgradert i alle byggets kontor-etasjer, og tilhørende funksjoner er prosjektert og utført i tråd med BREEAM-NOR. 
  • Det er brukt holdbare materialer som marmor, granitt og tegl, og historiske detaljer som fresker og takmalerier har kommet til sin rett igjen.
  • Eiers representant (Arctic Real Estate Management AS) har valgt å sertifiserer bygget med BREEAM In-Use for å ivareta byggets bærekraftsdimensjoner også i driftsfasen.

Kilder:

Kima arkitektur
Vedal
Malling & Co
Arctic Real Estate Management AS

Om prosjektet