Hollenderkvartalet

Hollenderkvartalet er et boligprosjekt med 62 selveierleiligheter, samt tre næringsseksjoner på gateplan. Med dette prosjektet kompletteres kvartalet mellom Hollendergata, Schweigaardsgate og Grønlandsleiret i Gamle Oslo, slik at det får en lukket struktur med privat bakgårdshage.

Bane NOR Eiendom har som del av sin miljøstrategi å BREEAM-sertifisere alle store prosjekter, og har god erfaring med dette fra næringsbygg. Da boligmanualen ble lansert var det derfor naturlig å gjennomføre BREEAM-sertifisering for dette prosjektet også.

Les også: Overrekkelse av plakett til Bane-Nor Eiendom

Oversikt over bærekraftige tiltak

 • Det er ingen bilparkeringsplasser i prosjektet
 • Mer enn to sykkelparkeringsplasser pr. leilighet
 • Felles sykkelverksted i bakgård
 • Medlemskap i bildelingsordning i sameiet
 • Arealeffektive leiligheter og fellesareal reduserer materialbruk

Grønn strategi

Gjennomføringen av BREEAM-sertifiseringen ble et fokusområde fra start av i prosjekteringen, slik at alle var omforent om veien å gå til sertifisering. Pre-analysen ble utarbeidet realistisk slik at prosessen ble gjennomførbar. Prosjektet har gått utover kravene i BREEAM-NOR på enkelte områder:

 • HEA08 – Privatområde for hver leilighet over dobbelt så stort som kravet, i tillegg har prosjektet en stor fellesterrasse
 • TRA01 – Plassering av prosjektet oppnådde langt høyere score i TRA-kalkulator enn kravet
 • TRA02 – Flere servicetilbud innen rimelig nærhet enn kravet
 • TRA03b – Det er installert flere sykkelparkeringsplasser enn 2 per leilighet
 • WST01 – Langt høyere sorteringsgrad enn kravet
 • ENE23 – Langt høyere tetthetsmåling for adresse S46 enn kravet

Fremtidige planer og nyttige erfaringer

-Hvilke tiltak knyttet til design- eller byggeprosessen kan det være mulig å kopiere? Kan dette være nyttig lærdom for tilsvarende byggeprosjekt eller byggenæringen generelt?

 • Komme i gang med sertifisering på et tidlig stadium i prosjekteringen
 • Velge løsninger som er tilpasset BREEAM, så slipper man å omprosjektere for å tilfredsstille kravene
 • Forespørre om EPD på produkter til alle leverandører

Annen relevant prosjektinformasjon

 • Beregnet elektrisitetforbruk (kWh/m2): 78,2 kWh/m2
 • Beregnet bruk av fossil energi (kWh/m2): 0
 • Beregnet produksjon av fornybar energi (kWh/m2): 0
 • Beregnet og reelt CO2-utslipp: –
 • Beregnet vannforbruk (m3/person/år): –
 • Grad av regnvannforsyning (dersom det er relevant): –
 • Byggekostnad kr/m2: 40.000,-
 • Driftskostnader kr/m2: –
 • Entreprisekostnader kr/m2: 30.000,-
Om prosjektet