Høgskulen på Vestlandet

Høgskulen på Vestlandet, også kjent som K2, Nordtomten eller Edens hage, er et av Vestlands mest moderne undervisningsbygg. Det nye undervisningsbygget har blitt sertifisert henholdsvis BREEAM-NOR Excellent, Zero Emission Building (ZEB-0+EQ) og passivhus.

For å ivareta de ambisiøse klima- og energikravene har Sweco i samarbeid med arkitekt, byggherre Statsbygg, brukere og entreprenør Kruse Smith (nå Backe) sammen funnet helhetlige løsninger i alle ledd. Resultatet er et nullutslippsbygg som selv produserer energien det forbruker.

En helhet mellom nybygg og eksisterende bygg 

Nytt bygg med undervisningslokaler og kontorer har sammenheng i form, materialbruk og fasadeuttrykk til det eksisterende anlegg. Nybygget Edens hage skal brukes av 3 000 studenter og 300 ansatte. Det rommer kontorarbeidsplasser, fire fleksible auditorier med plass til totalt 500 personer, 13 seminarrom med plass til 40, 60 eller 80 personer, 52 grupperom med plass til seks til 15 personer, sju lesesaler med plass 60 personer i hver, et hvilerom og et rom for tro og tanke.

BREEAM-NOR Excellent

Edens hage er et BREEAM-NOR Excellent nullutslippsbygg med svært avanserte tekniske anlegg. Navnet kommer av en grønn lunge i første etasje i et atrium i bygget. Edens hage er prosjektert og ført opp etter Tek10, men tilpasset Tek 17.

Bærekraftige løsninger i prosjektet

– Et klimagassutslipp på materialer tilsvarende 40% lavere enn sammenlignbare bygg 

– Det totale karbonavtrykket er redusert med 30 prosent 

– Lavkarbonbetong er valgt for å redusere CO2- utslippene – Oppvarming skjer med radiatorer (gulvvarme i underetasje og garderober)

– Varmt tappevann produseres med CO2-varmepumpe 

– Campus har brønnpark med totalt 95 energibrønner

– Bygget må produsere nok fornybar energi for å kompensere for egne klimagassutslipp

– Totalt netto energibehov er beregnet til 54 kWh per kvadratmeter per år. Til sammenligning ligger krav i TEK17 på 125 kWh/m2. 

– Ved å gjøre ytterligere tiltak, samt å ha egen produksjon med solceller, er totalt levert energi til bygget redusert til 15 kWh/m2.

– Hele taket på nesten 2000 m2 er dekket av solcellepaneler 

– Kjøling skjer via ventilasjon med adiabatisk befuktning, samt lokal kjøling med fancoil’er i undervisningsrom.

– Bygget har balansert ventilasjon med høyeffektiv varmegjenvinning

– Innvendig har bygget et stort klimatisert grønt rom med mange uformelle møteplasser

– Alle rom har gode dagslysforhold og vender mot et attraktivt indre klimatisert rom med et stort overlys i glass

– Midt i bygget ligger det et atrium med glasstak som går over seks plan. I atriets første etasje er det en grønn lunge med tre trær på 4,5 meter, drøyt 30 busker og et lag med mose. 

– Det store glasstaket lyser opp det sentrale indre atriet som tilbyr ulike romsoner for sosiale møter. Atriet rommer amfi, gallerier, åpne leseplasser, kafé og gangbruer mellom ulike etasjer.

Kilder:
Sweco
L2 arkitekter
bygg.no

Foto:
L2 Arkitekter

 

Om prosjektet