Harbitz torg

Ved Hoff stasjon på Skøyen i Oslo er det bygget et nytt, stort kontorbygg sertifisert BREEAM-NOR Excellent.
Det gamle, avstengte og utdatert industriområdet som før i tiden var brukt til produksjon av farmasøytiske produkter har blitt transformert til det pulserende og bærekraftige området Harbitz Torg, med boliger, butikker, servicetilbud, barnehage og 1500 kontorarbeidsplasser. Tiltakshaver og eier av kontorbygget er Møller Eiendom. Bygget er satt opp av Veidekke Entreprenør.

BREEAM-NOR Excellent

Harbitz Torg har et bredt spekter av funksjoner og inneholder i tillegg til kontor både bolig, handel, barnehage og servering, samt en egen spa- og velværeavdeling. Tiltakshaver har hatt som målsetning at prosjektet skal oppnå BREEAM-NOR klasse Excellent sertifisering, og energimerkeklasse A for kontorbygget. Disse målene ble nådd.

Ombruk på uteområdet

Grindaker Landskapsarkitekter har hatt ansvaret for uteområdet rundt torget. Å formidle den industrielle historien gjennom form og materialer har en sentral del av prosjektet. Det er bevart en rekke rør og vanntanker som ombrubrukes i utsmykking og møblering av anlegget. Rørene er blant annet ombrukt i rekkverk, klatreplantestativ, pergola, lyspullerter og sykkelstativ. Tanker fra fabrikken er også ombrukt som plantekasser og i lysskulpturer.

Et blågrønt nettverk

Vannet er gjort til et attraktivt element i byrommene. Det har vært lagt vekt på det blågrønne nettverket hvor det er skapt et frodig og grønt landskap berikende for lokal økologi, med over 100 forskjellige stedegne arter. For at mest mulig av vannet skal håndteres lokalt ledes overvann til plantefelt og åpen fordrøyning. Vannet brukes til vanning av plantefelt og til lek via vannelementene på torgene og i barnehagen. Det er lagt stor vekt på varighet og robusthet i materialvalg og at områdene skal oppleves trygge og velfungerende til ulike årstider og tider på døgnet. Hovedmaterialer er granitt, (belegg, kanter og vannelement), stål og treverk.

Andre bærekraftige løsninger i prosjektet

  • Tilrettelagt for energileveranse med grønn teknologi (brønnpark)
  • Grønne tak
  • LED belysning
  • Re-generative heiser
  • Sikkerhet og attraktivitet for syklende
  • Vern av økologisk mangfold

Byggherre: Møller Eiendom
Prosjektleder: Prodecon/ STEMA Rådgivning AS 
Arkitekt: LPO Arkitekter
Landskapsarkitekt: Grindaker Landskapsarkitekt
Entreprenør: Veidekke
Rådgivere: Rambøll, Erichsen og Horgen m.fl.

Kilder:
Norsk Byggebransje
harbitztorg.no
Prodecon.no
Byggindustrien / bygg.no
grindaker.no

 

 

Om prosjektet