Grensesvingen 7

 

Om bygget

Grensesvingen 7 er et kontorbygg fra 1986 som ligger sentralt plassert på Helsfyr i Oslo. Bygget er rehabilitert til et moderne kontorbygg for leietakerne Miljødirektoratet og Undervisningsbygg, begge aktører med høye miljøambisjoner Kontorbygget ble miljøklassifisert som en del av gårdeiers langsiktige strategi, samt et spesifikt ønske fra leietaker om å leie et miljøklassifisert bygg.

Grønn strategi

Prosjektet har gjenbrukt store deler av det eksisterende bygget inkludert fasade, trapperom og heissjakter. Byggets beliggenhet ga god poengscore med tanke på transport og tjenester i nabolaget. Det har også blitt gjennomført en prosess med leietaker for å redusere antall cellekontor, som igjen reduserte energiforbruk for produksjon av vegger og utstyr. Leietaker har også blitt oppfordret til å gjennomgå eget teknisk utstyr (PC, kaffemaskin etc) for å redusere klimabelastningen.

Sentrale miljøtiltak

  • Kuldebrobryting i dekkeforkant
  • Varmepumper på tak, spisslast dekkes av fjernvarme
  • Utskifting av vinduer
  • Etterisolering av yttervegger
  • Tilstedeværelsessensorer
  • Lagt til rette for sykkel (sykkelparkeringskjeller) og el-bil (ladestasjoner ute og inne)

Erfaringer ved BREEAM-NOR sertifiseringen

BREEAM-klassifisering har gjort bygget mer attraktivt for leietakere. Leietaker etterspurte BREEAM-klassifisering direkte i sin kravspesifikasjon. Bygget har fått lavere driftskostnader enn det ville hatt hvis det opprinnelige bygget var blitt videreført. Bygget var i «riktig tid» for BREEAM-klassifisering, da utvikler i en tid hadde prøvd å leie ut bygget «as is», men oppdaget at markedet ikke ønsket et slikt bygg.

Om prosjektet
Prosjektteam