Oslo K

Som et av Oslos største kontorbygg med kapasitet til 2000 ansatte, er Oslo K et premiss for all satsning og virksomhet i Kværnerbyen.  
 
Oslo K kompletterer bydelen med flere servicetilbud, servering, handel, transport og kommunikasjon. Utbyggingen har hatt fokus på å skape gode møteplasser der folk kan trives, og der nye former for sambruk kan oppstå.
 

BREEAM-NOR Excellent og passivhus energiklasse A

OBOS Eiendom har nådd sitt mål om å bygge Oslo K som et passivhus med energiklasse A. Energibruk er 88,44 kWh per kvadratmeter per år. I tillegg har bygget også blitt sertifisert BREEAM-NOR Excellent.
 
Tilrettelagt for sykling til jobb og bildeling

Det er enkelt å sykle til Oslo K, med sykkeltrasé hele veien fra Oslo sentrum. I garasjen finnes sykkelparkering og sykkelvask, samt mulighet for lading av el-sykkelbatterier i egne skap. Det tilbys også en bildelingsordning med mulighet for å leie bil. Dette gjør det enklere å velge kollektivt eller sykkel/bena til jobb, samtidig som man er mobil i løpet av arbeidsdagen.  

Nybygg med fokus på bærekraft, fleksibilitet og teknologi

Oslo K består av tre bygg som er koblet sammen. Med 11 etasjer og mulighet for opptil 3 500 kvadratmeter per etasje, kan virksomheter leie mindre eller større arealer ut fra behov i alle de tre byggene. Her kan de store arealene og planløsningene skreddersys for ulike behov, og det tekniske er lagt opp slik at man kan svare på alle krav til adgangskontroll og adskilte datanettverk.

Bærekraftige løsninger i prosjektet

Flere konkrete tiltak er satt inn for å redusere den totale miljøbelastningen til Oslo K, både under byggeprosessen og i drift:  
 

  • Ønsket om en fossilfri byggeplass var ikke mulig de første årene under bygging fordi maskinene ikke var klare for dette. OBOS påla likevel entreprenøren å bruke biodiesel, samt å ta de mest miljøriktige valgene knyttet til all transport inn og ut fra byggeplassen. De seneste årene foregikk transporten til og fra byggeplassen med fossilfri transport. Byggeplassen har vært forsynt med fjernvarme gjennom hele prosessen. Det benyttes også fjernvarme til oppvarming av bygningen nå som den er i drift.
  • 10000 kvadratmeter av fasaden består av glass, og klimaveggene er kortreiste for å minimere miljøbelastning ved frakt. Fasaden har en svært lav lekkasjefaktor (under 0,4).
  • I ventilasjonsanleggene er det installert spjeld som sikrer at luften kan gjenbrukes utenfor normal åpningstid. Dette reduserer energibruken vesentlig da det ikke er nødvendig å varme opp kald inneluft.
  • Taket er tilrettelagt for installasjon av solceller, som også kan kobles sammen med tilsvarende anlegg på nabobygget.
  • All isolasjon er innblåst glassvatt, et resirkulerbart og kompakt materiale.
  • Vannspeil og vannbassenger som ikke bare pynter opp uteområdet, men som også bidrar til å fordrøye overvann.
Om prosjektet