Fredrik Selmers Vei 4

 

Om bygget

De opprinnelige blokkene fra 1982 har gjennomgått en total rehabilitering og oppnådd BREEAM-NOR-klassifiseringen Very Good i tillegg til blant annet energiklasse A og passivhusstandard.

Bygget er opprinnelig tegnet av arkitekt F. S. Platou som Statens kontorbygg. LPO arkitekter AS har stått for planlegging av rehabiliteringen. Byggherre er Entra Eiendom AS med Insenti Prosjektledelse AS som prosjektleder.

Prosjektet har hatt som mål å bli et areal- og energieffektivt kontorbygg i godt samspill med omkringliggende bebyggelse. Viktige tiltak i rehabiliteringen har vært å gi bygget en mer kompakt form og nye fasader. Dette har bidratt til bedre dagslysforhold, redusert energiforbruk og redusert klimagassutslipp.

Da dette er et rehabiliteringsprosjekt er grunn, fundamenter og bæresystem ombrukt. De nye arealene kobler seg på eksisterende bæresystem mellom de fem blokkene og her er det valgt lavkarbonbetong. Kjeller og tak er etterisolert. Byggets gamle fasade  er revet og erstattet med en klimavegg av treelementer montert utenpå et bæresysteme av betong med 350 mm glassullisolasjon kledt med to lag resirkulert aluminium. Det ytterste laget er perforert og lakkert hvitt.

 

Om prosjektet
Prosjektteam