Frederik Stangs gate 11/13

Aleris helse i Frederik Stangs gate 11 – 13 i Oslo har blitt utvidet med et nytt tilbygg på 3800 m2. Tilbygget består av 6 etasjer inkludert loft og er oppført som et separat bygg tilkoblet eksisterende bygg med gangbro. Det er sertifisert BREEAM-NOR Very Good (Bespoke). 

Bygget har stor grad av fleksibilitet i forhold til funksjoner, men vil i første omgang inneholde operasjonssaler, sengepost, poliklinikker og kontorer. Det skal kobles på eksisterende bygg med en gangbro over tre etasjer.

BREEAM-NOR Very Good (Bespoke)

Prosjektet er sertifisert BREEAM-NOR Very Good (Bespoke). Sertifiseringen BREEAM-NOR Bespoke følger et kriteriesett som er tilpasset spesifikke prosjekter. I dette tilfellet går det inn i kategorien bygninger med blandet bruk. Tilbygget i Frederik Stangs gate 11-13 inneholder som både sentrallager, tekniske rom, garderober, kontor, poliklinikker, operasjonssal og sengepost. Det har blitt sertifisert for å være et mer moderne, fremtidsrettet og attraktivt bygg, siden en slik sertifisering gir økt verdi. I tillegg til økt verdi og attraktivitet har prosjektet også fått lavere driftskostnader ved å gjennomføre tiltakene som kreves i sertifiseringsprosessen. 

Et prosjekt med en grønn strategi

Prosjektet har oppfylt kravene for sertifiseringen ved å ha et tett samarbeid med BREEAM AP gjennom hele prosessen og kvalitetssikre løsninger og dokumentasjon underveis. Det har scoret høyt på flere områder, blant annet på energi. Dette fordi bygget er oppført som passivhus med fjernvarme som oppvarming og det er benyttet energieffektivt utstyr. Avfallshåndtering er et av punktene prosjektet har scoret høyest på. dette er for at det er god sorteringsmuligheter med mange fraksjoner i eget avfallsskur. Bygget har et mekanisk ventilasjonssystem og et sentralt driftsanlegg. Det er strålepaneler i himling og det benyttes fjernvarme til varming av gulv. Til kjøling brukes fancoil.

Bærekraftige løsninger i prosjektet

  • Bygget som et passivhus
  • Bruk av energieffektivt utstyr
  • Måling og overvåking av energiforbruk
  • Bruk av vanneffektive installasjoner 
  • Bruk av fjernvarme til oppvarming
  • Effektiv avfallshåndtering med mange fraksjoner

     

Kilder:Byggimpuls

Om prosjektet